,

Har du styr på forskudsopgørelsen for 2023?

Forskudsopgørelsen for 2023 er frigivet i november 2022 og er udtryk for Skattestyrelsens estimat over din indkomst – eller rettere: Hvad du skal betale i skat.

Er du lønmodtager, går mange ting automatisk. Du beskattes af en given løn med en trækprocent, og du får person- og beskæftigelsesfradrag. Tjener du mere end ca. 600.000 kr. i lønindkomst, skal du betale topskat med ca. 57% mod en indkomstskat på ca. 43-45% af indkomsten op til topskattegrænsen. Tjener du mere end 600.000 kr., skal det således fremgå af din forskudsopgørelsen, således at der sker skattetræk hos din arbejdsgiver med den rette trækprocent.

Har du eksempelvis en lønindkomst på 1.000.000 kr. i 2023, men har du blot 600.000 kr. noteret på forskudsopgørelsen, vil arbejdsgiver dermed indeholde ca. 43-45% skat – og dermed for lidt af de sidste 400.000 kr., du tjener. Du risikerer en restskat på i dette tilfælde ca. 55.000 kr. + renter, fordi du skulle have betalt 57% skat af de sidste 400.000 kr. Var forskudsregistreringen korrekt, ville arbejdsgiver have indeholdt lidt mere i løbende skat, og restskat og rentetillæg kunne være undgået.

Er du selvstændig vil din indkomst formentlig kunne svinge meget. Her er det tilsvarende vigtigt, at du løbende har opdateret forskudsopgørelsen, således at du løbende beskattes af det overskud, du har. Bruger du virksomhedsskatteordningen bliver der ikke mindre komplekst, idet man her ofte vil spekulere i at optimere sine hævninger i forskellig retning alt efter situation og likviditet.

Har du et forældrekøb eller en udlejningsejendom, er det tilsvarende vigtigt, at et eventuelt overskud indgår i din forskudsopgørelse, således at du løbende betaler skatten heraf. Ellers risikerer du en restskat, når årsopgørelsen for 2023 laves.

Har du omlagt lån i 2022 kan dine rentebetalinger for 2023 være væsentligt ændret, hvilket naturligvis skal indregnes i forskudsopgørelsen.

Har du købt eller solgt ejendom vil dette skulle oplyses. Har du købt ny bolig eller fritidshus, vil du skulle betale ejendomsværdiskat herfor. Har du solgt, skal du modsat ikke længere betale dette. Der kan også være nogle ændrede renteudgifter, hvis du har købt eller solgt ejendom.

Forventer du aktie- eller kapitalindkomst af betydning i 2023, skal dette også opgives, således at du løbende beskattes heraf. Meget aktieindkomst beskattes løbende med 27% – men det er ikke tilstrækkeligt, hvis du har aktieindkomst over 57.000 kr. (114.000 kr. for ægtepar), i det skatten dermed bliver 42% for den del, der ligger over denne progressionsgrænse. Tilsvarende findes der forskellig beskatning af kapitalindkomst fra investeringsforeninger, obligationer eller andre finansielle instrumenter, der skal tages højde for.

Passer dine fradrag? Det er heller ikke altid givet, at dine løbende fradrag passer. Har du fået længere eller kortere på arbejde, kan dit befordringsfradrag ændres, ligesom rejsefradraget ændres alt efter rejseaktivitet. Er du gået på pension, vil du ofte fortabe dit beskæftigelsesfradrag. Det er ved at være en klassiker indenfor restskat, at personer der et gået på pension efter det første år får et skattesmæk for et beskæftigelsesfradrag, de fejlagtigt har fået efter, at de er gået på pension. Endelig kan der naturligvis være ændringer i andre typer af fradrag, som kræver rettelser.

Det kan være dyrt ikke at have sin forskudsopgørelse opdateret. For det første koster der renter, hvis en del af skatten for 2023 først opdages og beskattes som restskat i forbindelse med årsopgørelsen for 2023, som laves i foråret 2024. For det andet vil det ofte komme ubelejligt at skulle aflevere en portion penge i skat, som man måske ikke havde kalkuleret med.

Heldigvis kan man betale på skat.dk – med dankort eller ved at få en betalingslinje til netbanken. Det er blot at få det gjort, hvis man har likviditeten til det.

Hvad så med forskudsskatten for 2022?

Selvom 2022 er næsten gået, kan der stadig være grund til at rette forskudsopgørelsen for 2022 – og betale skatten før nytår.

Er dine indkomstforhold anderledes i 2022, end hvad der fremgår af forskudsopgørelsen, vil du ofte være klar over det, inden året er gået. Det kan være, at du har tjente mere i virksomheden, at du har fået en stor bonus, at du har haft en kapitalgevinst, eller at du bare har haft de helt rigtige aktier.

Har du betalt for lidt i skat i 2022, kan du med fordel rette forskudsopgørelsen og betale den deraf afledte forskudsskat eller restskat for 2022 inden d. 31. december 2022. Dermed vil du spare renterne på skatten, som ellers vil blive tilskrevet som dag-til-dag renter, indtil du betaler i forbindelse med opgørelsen af restskatten ved årsopgørelsen for 2022.

Har du tjent mere i 2022 end i de foregående år, kan det være en god idé at få tilrettet forskudsopgørelsen, således at den resterende skat kan betales enten via et større skattetræk i den sidste lønkørsel for året eller i form af større B-skatte- eller restskattebetalinger.

Har du solgt ejendom og har du haft en skattepligtig fortjeneste, vil det ofte være en rigtig god ide at få dette indberettet og få skatten betalt.

Har du købt ejendom til beboelse kan der være noget ejendomsværdiskat, som ikke er trukket løbende. Særligt på dyrere boliger kan ejendomsværdiskatten udgøre væsentlige beløb, som er værd at få betalt inden årsskiftet.

Har du omlagt lån i 2022 kan du måske have fået en kursgevinst. De fleste kursgevinster på lån i egen bolig er skattefri, hvis de sker i forbindelse med køb eller salg. Desuden er konverteringsgevinster på fastforrentede lån som udgangspunkt skattefri. Men har du haft en skattepligtig kursgevinst f.eks. ved omlægning at flekslån, vil du skulle indberette og betale skat af gevinsten som kapitalindkomst.

Forskudsopgørelsen dannes i første omgang i Skattestyrelsens system ud fra de oplysninger, man har om din indkomst og dine fradrag for to år før. Forskudsopgørelsen for 2023 dannes på baggrund af oplysninger fra 2021. Forskudsopgørelsen for 2022 dannes på baggrund af oplysninger fra 2020 – medmindre Skattestyrelsen har fået andet at vide, eller der er ændret af dig eller din rådgiver på skat.dk.

Er der et eller flere forhold, du forventer eller kan konstatere vil være anderledes i de konkrete skatteår, end det var to år tidligere, vil det med stor sandsynlighed påvirke den skat, der skal betales.

Vi gennemgår gerne forskudsopgørelserne for 2022 og 2023 med dig. Mange vil kunne gøre det selv. Men er der forhold, der kræver, at en sagkyndig hjælper, eller vil du gerne bare være sikker på, at det er indberettet korrekt, er vi gerne behjælpelige.

Vi kan rådgiver over telefon eller via Teams-møde, hvor vi hver især har dine skattemappe på skat.dk åben, således at spørgsmål og rettelser kan tages i samme moment. Vi tager som udgangspunkt 2.500 kr. for en gennemgang.