Bankpakke – har du de rigtige vilkår ved din bank? Lad os give det et eftersyn.

  • Bankskifte for private og erhverv
    5.000 kr.
    Gennemgang af dine bankforhold og herefter kun yderligere honorar, såfremt vi får dig landet ved en ny bank, hvor du får kontante fordele.

Hjælp til bankskifte for private og erhverv – 5.000 kr. inkl. moms for en gennemgang af dine bankforhold og herefter kun yderligere honorar, såfremt vi får dig landet ved en ny bank, hvor du får kontante fordele.

Der er forskel på banker. Der er også forskel på bankkunder og på, hvordan de enkelte pengeinstitutter behandler forskellige kategorier at kunder. Hos PrivatRevision har vi et godt netværk blandt pengeinstitutter. Vi kan således ofte finde det rette match imellem pengeinstitut og mulig kunde, så både pengeinstituttet og du får det, I ønsker.

Driver du virksomhed

Overvejer du at skifte bank med en eksisterende virksomhed – eller planlægger du at etablere en virksomhed og ønske passende bankforbindelse – kan der være meget vundet ved at præsentere din case på den rette måde.

Vi kan hjælpe dig med at præsentere din virksomhed eller din business case på en måde, som på én gang er overskuelig for modtager (som jo skal låne dig penge på baggrund af det modtagne), og som samtidig indeholder de tilstrækkelige og relevante oplysninger.

De fleste “bankpakker” består af:

  • Budget for virksomhedens drift, likviditet og balance for indeværende år og først kommende hele kalenderår
  • Budgetkommenterer og præsentation af business case
  • Privatbudget (ejerledede virksomheder)
  • Relevante skattemæssige opgørelser, registreringer m.v.

Bankpakker udføres med en grundsats på 5.000 kr. samt en eventuelt aftalt honorering efter de eventuelle fordele, du måtte opnå (NB: For engagementer indtil 20 mio. kr. – herover efter aftalt pris).

Er du privatperson

Ønsker du som privatperson at skifte bank, kan der også ofte være fordele herved. Det kan være, at du har brug for et godt tilbud på dine lån. Det kan også være, at du har opsparede midler, som din nuværende bankforbindelse ikke giver den fornødne interesse. Endelig kan det også være, at du blot ønsker at tale med den samme rådgiver, hver gang du henvender dig.

Vi tager 5.000 kr. for en gennemgang af dine private bank- og kreditforhold med forslag til eventuelle optimeringer. Vi iværksætter også gerne vores netværk med henblik på at indhente tilbud fra et nyt pengeinstitut. Vælger du at skifte, vil vores yderligere honorar udgøre en på forhånd aftalt procentdel af din besparelse de første 12 måneder.