Moms og fast ejendom

Moms og fast ejendom er en specialdisciplin indenfor momsretten. PrivatRevision har stor erfaring med rådgivning af ejendomsinvestorer og andre aktører indenfor fast ejendom omkring skatte- og momsmæssige forhold og herunder samspillet imellem indkomstskat og moms.

PrivatRevisions team giver dig det bedste udgangspunkt for rådgivning hele vejen rundt omkring en eventuel momsproblematik og dennes sammenspil med øvrig regulering vedr. fast ejendom.

Det er efterhånden en kendt sag, at opførelse af ny fast ejendom er forbundet med momspligt, når ejendommen sælges første gang. Desuden kan momspligten efter omstændighederne fortsætte. Modsat er levering af ”brugt” ejendom momsfri. Dette gælder også ejendom, som er opført til udlejning og efter endt udlejning sælges f.eks. som ejerlejligheder. Dette er dog langt fra en sort/hvid problematik.

PrivatRevision kan guide dig igennem momsreglerne ved opførelse, istandsættelse eller blot videresalg af fast ejendom og herunder, om du kan eller ikke kan omfattes af momspligt og – måske ikke mindst – om det er i din interesse at indrette dig på en måde, så dine dispositioner enten holdes indenfor eller udenfor momspligt. Dette kan bero på en lang række forhold.

Moms kan også blive relevant, når privatpersoner eller virksomheder udstykker byggegrunde, eller når renoveringsmodne ejendomme overdrages, istandsættes og videresælges.

Desuden er momspligt eller ikke-momspligt særdeles relevant ved udlejning til erhverv, hvor særligt samspillet imellem momsregler og den mere traditionelle indkomstskatteret med afskrivninger og fradrag skal ses i sammenhæng.

Endelig kan momspligt i samspil med ejendomsbeskatning og eventuel rådighedsbeskatning være relevant, hvis du eller dit kontrollerede selskab råder over en beboelsesejendom, hvor der påtænkes en vis erhvervsmæssig indretning og drift.

Kontakt PrivatRevision hvis du går i tanker om projekter med udstykning af byggegrunde, opførelse og salg eller udlejning af fast ejendom, renovering af fast ejendom til erhverv eller videresalg, eller hvis du i øvrigt har momsmæssige spørgsmål omkring fast ejendom.