Momsrådgivning

PrivatRevision tilbyder momsrådgivning på ethvert niveau.

Momsrådgivningen er kompleks, og den bliver ikke lettere tilgængelig af, at den overordnet reguleres af EU-retten, og at de momsmæssige principper ofte adskiller fra dem, man kender i indkomstskatteretten og i årsregnskabet.

Momsrådgivning er til gengæld ofte en mere universel ting. PrivatRevision er specialiseret i rådgivning af private og af ejerledere. Men på momsområdet kan rådgivningen lige så godt rettes til større selskaber, offentlige institutioner eller kommuner, for hvem PrivatRevision alene ville være tilkoblet momsrådgivning – og ofte som seccond opinion til de større revisionshuse, da PrivatRevision som momsrådgiver ofte ikke har nogen interesse i at blive regnskabspartner eller at overtage andre opgaver og derfor kan fokusere på momsopgaven.

Indgående kompetence på momsrettens område er ikke noget, man kan forvente at finde ret mange steder udenfor de største revisionshuse i Danmark. PrivatRevision råder over to Master i skat med specialisering i momsret, og virksomheden har desuden en omfattende praktisk erfaring med momsspørgsmål herunder momsplanlægning, bindende svar og klagesager for både mindre, mellemstore og også ganske store klienter.

Således har PrivatRevision som et af de få mindre rådgivningshuse i Danmark en indgående momsmæssig kompetence, som kan anvendes på ethvert niveau.

Udover et indgående kendskab til momsreguleringen, råder PrivatRevision tillige over en række andre kompetencer herunder indenfor indkomstskat, regnskab og civilret, hvilket gør PrivatRevision til en både kompetent men også alsidig sparringspartner i momsproblematikker og herunder i den skatte- og regnskabsmæssige kontekst, problematikken ofte indgår i.

Kontakt PrivatRevision, hvis du ønsker input til moms eller momsrådgivning, som kan rettes både til mindre virksomheder og til større aktører.