Dødsbo – bistand med privat skifte og skattemæssig behandling

Når et familiemedlem eller en nærtstående går bort, kan der være mange problemstillinger at forholde sig til. En af problemstillingerne er, hvordan afdødes formue skal fordeles, og hvordan afdødes økonomiske liv rundes af på en ordentlig måde. Og så er der naturligvis også de skattemæssige forhold. Boet skal ofte betale noget skat efter afdøde, ligesom der som oftest er boafgift (arveafgift), som skal betales.

PrivatRevision kan hjælpe med at afklare konsekvenserne af et eventuelt testamente, ligesom vi kan bistå med afklaring af, hvordan boets formue fordeles efter Arveloven.

Vi kan bistå med boopgørelser og konkret fordeling, hvilket bl.a. omfatter indrykning af proklama i Statstidende, udarbejdelse af åbningsbalance, evt. vurdering af boets aktiver, udarbejdelse af boopgørelse samt udlæg af arven til arvinger.

Vores bistand omfatter også forhold omkring beskatning af selve dødsboet. Dødsboer kan være skattepligtige eller skattefritagne. Som tommelfingerregel er boet skattefritaget, hvis boets aktiver eller nettoformue er under ca. 3 mio. kr. (6 mio. kr. for længstlevende ægtefælle i uskiftet bo). Her skal man naturligvis være opmærksom på, hvordan begreberne ”aktiver” og ”nettoformue” opgøres efter Dødsboskattelovens regler – eksempelvis at fast ejendom omfattet af ”parcelhusreglen” ikke tæller med ved opgørelse af aktiver men, at disse tælles med ved opgørelse af nettoformuen.

Der kan være mange fordele ved at skatteplanlægge i boet, ligesom det naturligvis er vigtigt, at dødsboets selvangivelse er korrekt, og at der skattemæssigt dermed kan ske en afslutning med den fornødne sikkerhed også for arvingerne.

Du kan læse mere om beskatning af dødsboer her.

Tidsmæssigt og ressourcemæssigt er bistand med dødsboer langt fra en standardydelse. Prisen for vores bistand vil derfor altid skulle aftales individuelt.

Det er naturligvis vigtigt, at de efterladte har et aftalegrundlag og en pris eller et overslag at forholde sig til. Hos PrivatRevision bestræber vi os på at levere rådgivning og ydelser i topkvalitet til konkurrencedygtige priser

Man kan ikke altid gå ud fra, at en bo med en lille formue er billigt at behandle – eller at et bo med en større formue men med velordnede forhold nødvendigvis skal være meget dyrt at behandle. Her adskiller vi os fra mange andre rådgivere, idet vi primært kigger på det forventede omfang af tid og ressourcer, der skal medgå ved en bobehandling. Der er mange, som vil opfatte os som konkurrencedygtige på mindre boer og som meget konkurrencedygtige på boer, hvor der er en formue lidt over gennemsnittet.

Som priseksempler på fuld bistand med dødsbobehandling kan nævnes:

Eksempel 1:

Case: Dødsbo med 2 arvinger, kontanter 200 tkr. + helårsbolig til 2 mio. kr. med 1 mio.kr. i pantegæld, Nettoformue på 1,2 mio. kr., intet testamente

Opgaver: Dialog med arvinger, privat skifte, åbningsbalance, proklama, skattemæssig optimering af dødsboet og af boafgiften, bistand med salg af bolig, boopgørelse, udlæg til arvinger, løbende rådgivning af arvinger

Pris: 24.000 kr. inkl. moms

Eksempel 2:

Case: Dødsbo med 3 arvinger, aktier og værdipapirer for 3 mio. kr. + helårsbolig til 3 mio. kr. med 1 mio.kr. i pantegæld, Nettoformue på 5 mio. kr., testamente foreligger

Opgaver: Dialog med arvinger, privat skifte, åbningsbalance, proklama, skattemæssig optimering af dødsboet og af boafgiften, bistand med salg af bolig, boopgørelse, udlæg til arvinger, løbende rådgivning af arvinger

Pris: 54.000 kr. inkl. moms

Eksempel 3:

Case: Dødsbo med 2 arvinger, kontanter og småaktiver for 1 mio. kr. + gældfri helårsbolig til 1,5 mio. kr. samt sommerhus med værdi på 1 mio. kr. med 600 tkr. i pantegæld. Nettoformue på 2,9 mio. kr., intet testamente

Opgaver: Dialog med arvinger, privat skifte, åbningsbalance, proklama, skattemæssig optimering af dødsboet og af boafgiften, bistand med salg af bolig, boopgørelse, udlæg til arvinger, løbende rådgivning af arvinger

Pris: 38.000 kr. inkl. moms

Eksempel 4:

Case: Dødsbo med 4 arvinger, kontanter 500 tkr., værdipapirer 1,8 mio. kr., sejlbåd 1 mio. kr. + helårsbolig til 5 mio. kr. med 2 mio. kr. i pantegæld, Nettoformue på 6,3 mio. kr., testamente foreligger, længstlevende i uskiftet bo

Opgaver: Dialog med arvinger, privat skifte, åbningsbalance, proklama, skattemæssig optimering af dødsboet og af boafgiften, bistand med salg af bolig, boopgørelse, udlæg til arvinger, løbende rådgivning af arvinger

Pris: 68.000 kr. inkl. moms

Eksempel 5:

Case: Dødsbo med 1 arving, kontanter 3 mio. kr.., kunstsamling værdi ca. 1 mio. kr., bil værdi 500 tkr. + gældfri helårsbolig til 10 mio. kr., nettoformue på 14,5 mio. kr., testamente med båndlæggelse

Opgaver: Dialog med arving, privat skifte, åbningsbalance, proklama, skattemæssig optimering af dødsboet og af boafgiften, bistand med salg af bolig, boopgørelse, udlæg til arving, formidling af båndlæggelse, løbende rådgivning af arving.

Pris: 58.000 kr. inkl. moms

Ovenstående priser er eksempler – kontakt os altid for et konkret tilbud

Vi kan naturligvis også bistå med enkeltelementer af ovenstående, hvor bobehandlingen allerede er i gang, eller hvis arvingerne eller familiens advokat allerede tager hånd om nogle af tingene – herunder også råd til noget af alt det praktiske, som måske ikke lige falder under vores fagområde; men hvor vi ved, hvad man skal gøre, og hvem man skal kontakte.