Skat

Skatteret er kernekompetencen ved PrivatRevision. Kontorets idegrundlag, faglige profil og erfaring er først og fremmest koncentreret omkring skatterådgivning.

Med udgangspunkt i skatterådgivningen har kontorets øvrige kompetenceområder som moms, fast ejendom og formueret udviklet sig, således at kontoret kan give en helhedsorienteret rådgivning og ikke kun en rådgivning ud fra et snævert skatteretligt perspektiv.

Særligt indenfor beskatning af ejerledere, selvstændigt erhvervsdrivende og ved rådgivning omkring beskatning af fast ejendom på ethvert niveau kan PrivatRevision tilbyde rådgivning på højeste niveau. Vi ved, at der er mange regelsæt, der skal spille sammen, og vi er vant til at udtænke løsninger, der giver værdi for vores klienter.