Skøde og overdragelse

Få hele pakken hos PrivatRevision. Konkurrencedygtige priser på overdragelser og øvrige juridiske og herunder skattemæssige kompetencer in house

PrivatRevision assisterer med ejendomsoverdragelse og udarbejdelse af skøder, køber- og sælgerrådgivning, og hvad du ellers har brug for i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

Vores indsigt i jura, økonomi og ejendomshandel sikrer dig kompetent sparring hele vejen rundt.

Priser og ydelser:

Handel via ejendomsmægler, indeholdende

 • Køberrådgivning
 • Gennemgang af ejerforeningsforhold m.v.
 • Fast pris 7.500 kr. inkl. moms* 
 • Skøde, berigtigelse, eftersagsbehandling (primært øst for Storebælt) 5.900 kr. inkl. moms
 • Kun skøde 3.900 kr. inkl. moms

Handel uden ejendomsmægler, indeholdende

 • Udarbejdelse af købsaftale eller gennemgang af eksisterende købsaftale
 • Gennemgang af servitutter, evt. vedtægter m.v
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Refusionsopgørelse
 • Pris 9.900 kr. inkl. moms

Familieoverdragelse, indeholdende

 • Udarbejdelse af købsaftale
 • Gennemgang af servitutter, evt. vedtægter m.v.
 • Udarbejdelse og tinglysning af digitalt skøde
 • Udarbejdelse af evt gaveægtepagt, gavebrev m.v.
 • Refusionsopgørelse
 • Pris: 12.500 kr. inkl. moms
 • Pris er ekskl. evt. bindende svar fra Skattestyrelsen.

Priserne er eksklusive gebyrer og afgifter i forbindelse med tinglysning samt gebyrer, provisioner, honorarer m.v. til tredjemand.

Der vil skulle påregnes låneetableringsomkostninger ved penge- og/eller kreditinstitut.

Skødeafgift til staten udgør 0,6% af salgssummen dog minimum af den offentlige vurdering samt grundafgift på 1.850 kr.

Desuden kommer evt. tinglysningsafgift på 1,5% af nye hæftelser på ejendommen. Har en ejendom f.eks. af sælger været belånt med 2 mio. kr., og optager køber lån for 3 mio. kr., betales tinglysningsafgift af 1 mio. kr. Dertil kommer grundafgift på 1.850 kr.

*Fast pris gælder for ejendomme med en handelspris på indtil 8 mio. kr.