Køberrådgivning

  • Køberrådgivning
    7.500 kr.
    *For boliger med en handelspris over 8 mio. kr. er der et pristillæg, som er individuelt efter pris og ejendomstype.

Få køberrådgivning ved køb af fast ejendom fast pris 7.500 kr. inkl. moms.*

PrivatRevision tilbyder køberrådgivning i forbindelse med ejendomshandel – både hvis vi er involveret i processen med udarbejdelse af skøde eller budget – men også hvis du  ønsker en ekstern og uvildig part til at rådgive dig.

Vores erfaring fra ejendomshandel og herunder med udlejningsejendomme og forældrekøb medfører, at vi kender en lang række af de faldgruber, du gerne skal undgå som køber.

Det kan være gamle servitutter eller vedtægter, eller det kan være nyligt ombyggede lejligheder, hvor vi skal gardere dig bedst muligt mod eventuelt byggesjusk.

Tag altid et RÅDGIVERFORBEHOLD, når du underskriver købsaftale. Det giver os ro til at gennemgå dit køb, til at gøre dig klart, hvad du går ind til – og til at trække dig ud af handlen, hvis noget ikke er acceptabelt for dig.

Vi kan vejlede omkring valg af finansiering og eventuelt hjælpe med at præsentere din case for dit nuværende pengeinstitut eller for et andet pengeinstitut, du måske ikke har forretninger med i forvejen.

Vi kan foruden den egentlige køberrådgivning også assistere med rådgivning omkring lejerforhold – både ved boligudlejning og ved udlejning til erhverv.

Desuden kan vi for udlejningsejendomme og forældrekøb byde ind med skattemæssig rådgivning. For de fleste købere af udlejningsejendomme indebærer dette rådgivning omkring brug af virksomhedsskatteordningen, som nok kan være en kompliceret størrelse, men som også kan give betydelige skattemæssige fordele, hvis den bruges rigtigt.

For erhvervsejendomme kan det ligeledes være relevant med vejledning omkring skattemæssige afskrivninger, ejendomsavanceoptimering, fradrag for driftsomkostninger, afløftning af moms og undgåelse af momsreguleringsforpligtelser samt rådgivning omkring og evt. etablering af interessent- eller kommanditselskaber.

*For boliger med en handelspris over 8 mio. kr. er der et pristillæg, som er individuelt efter pris og ejendomstype.