Globalbeskatning

det engelske flag

Som udgangspunkt er man globalindkomstskattepligtig i det land, hvor man bor. Bor man i Danmark, er man skattepligtig til Danmark af al sin indkomst, uanset fra hvilken kilde eller hvilket land, denne indkomst kommer. Dette er fast princip i dansk skatteret, og det er cementeret i den måske mest grundlæggende bestemmelse for opkrævning af indkomstskat – nemlig Statsskatteloven af 1926  § 4.

Man er fuldt skattepligtig til Danmark af sin globale indkomst, hvis man har bopæl i Danmark. Bopæl er noget, man som dansker bosat i Danmark er født med at have, og den ophører kun, hvis man de facto fraflytter landet og opgiver sin bolig og beskæftigelse her.

Kommer man til udefra, bliver man fuldt skattepligt til Danmark, så snart man er i Danmark i mere end 180 dage på 12 mdr. eller 3 mdr. i træk og har bolig til rådighed. Udfører man arbejde her, imens man har bolig til rådighed, er man fuldt skattepligtig med det samme. Har man ikke bolig til rådighed, bliver man fuldt skattepligtig her efter 183 dages ophold.

Det kan lyde simpelt – men det er der ikke. For definitionen af ”ophold”, ”udfører arbejde” og ”bolig til rådighed” er igen og igen genstand for skattemæssige problemstillinger og skattesager mellem borgere og myndigheder. Det er derfor ofte – men ikke altid – nemt at svare på, om man er globalindkomstskattepligtig til Danmark eller ej. Dog kan man regne med, at man er det, hvis man er født i Danmark og har boet her lige siden.

Det fleste andre lande har et tilsvarende globalindkomstprincip. Og det kan være meget godt, hvis man bor og arbejder i det samme land i hele sit liv, og man ikke har indtægter udefra.

I en moderne verden med stadig flere grænseoverskridende jobs, hverdage og liv, kommer mange imidlertid til at få indtægter fra flere forskellige lande. Nogle oplever også at bo i forskellige lande – og somme tider at de rent skattemæssigt bor i flere lande på samme tid.

Hos PrivatRevision kan vi hjælpe med at afklare skattepligtsforhold samt med at navigere i de muligheder, der er, når man bliver skattepligtig til flere lande.