Økonomisk rådgivning

PrivatRevision tilbyder uvildig økonomisk rådgivning til private.

Rådgivningen kan være rettet mod dig, der er ejerleder og driver egen virksomhed – enkeltmandsvirksomhed eller større virksomhed.

Vi kan hjælpe dig med at få overblik over din samlede økonomiske eksponering og risici. Vi kan vejlede omkring balancen imellem at holde formue i virksomheden til gunstig beskatning og at have en vis likvid eller investeret privat formue udenfor virksomhedssfæren. Vi kan hjælpe med at planlægge langsigtet herunder omkring selvpensionering eller generationssskigte – eller blot drøfte eller sammensætte en exit-strategi, når du skal til at videre med det næste projekt.

Er du lønmodtager med en god indkomst, vil det også ofte kunne svare sig at få os til at gennemgå dine forhold. Mange lønmodtagere er ikke altid opmærksomme på, hvilke muligheder der ligger for at optimere deres skatte- og pensionsforhold eller finansielle forhold. Andre har haft en del opmærksomhed rettet mod deres økonomiske forhold og muligheder – men kan måske have glæde af en seccond opinion fra uvildige fagfolk på området.

Uanset hvilke af ovenstående situationer, der passer på dig, vil en gennemgang ved os kunne omfatte enkelte områder eller rådgivning hele vejen rundt.

Når vi går hele vejen rundt, kigger vi på skat, formueprognose, eksponering og risiko, oplagte optimeringsmuligheder, exit- eller pensionsforhold, forsikringsforhold, finansielle forhold herunder bankengagement.

Kontakt os for at høre mere.