Forældrekøb

Hos PrivatRevision tør vi godt sige, at vi er 100-meter-mestre i forældrekøb.

Kontorets indehaver og skattejurister har i en årrække beskæftiget sig indgående med emnet, og vi er i dag blandt de markedsledende kontorer på området – og stadig til priser som er til at betale.

Vi har specialiseret os i at tilbyde alle ydelser, der naturligt falder ind under et forældrekøb.

Herunder assistance i forbindelse med valg af bolig, finansiering, budget og huslejefastsættelse, køberrådgivning, skøde, lejekontrakt, fremlejekontrakter, samejeoverenskomster, testamente, forældrekøbsregnskaber, virksomhedsordning, skatteoptimering, indberetning til skattemyndigheder, ejendomsbeskatning, familieoverdragelser, og hvad der ellers kan dukke op i forældrekøbsarrangementer.

Du kan få det hele hos os – enkeltydelser, hele pakken, eller noget midt imellem.