Skat for selskaber

Alle selskaber skal have udarbejdet årsrapport samt indberette til Erhvervsstyrelsen. Desuden skal selskaber indberette selvangivelse til Skattestyrelsen.

Som led heri har selskaber brug for at få opgjort den skattepligtige indkomst sideløbende med den regnskabsmæssige opgørelse.

Den skattepligtige indkomst opgøres efter skatteretlige regler, som meget sjældent er sammenfaldende med indregningsreglerne efter Årsregnskabsloven. Eksempelvis kan indtægter ofte periodiseres forskelligt, hvis man sælger ydelser. Afskrivninger, forbedringer versus driftsomkostninger, gældsposter m.v. behandles også forskelligt i en årsrapport og i et skatteregnskab.

Skatteregnskabet kan ikke undværes for selskabet, og det kræver ofte indgående kendskab til de skatteretlige regler, for at kunne udarbejde en korrekt skattepligtig indkomst for selskabet.

Selvom selskabet allerede får udarbejdet årsrapport eller foretaget revision hos anden revisor, kan PrivatRevision være behjælpelige med at opgøre selskabets skattepligtige indkomst i de tilfælde, hvor selskabet har komplicerede eller særlige indkomstforhold. Her kan vi eksempelvis bistå som sparringspartner over for den revisor, der allerede står for at udarbejde årsrapport for selskabet. Desuden kan vi foretage en generel gennemgang af selskabets skattemæssige forhold med henblik på at optimere.

Det er langt fra alle revisorer, der har deres primære kompetencer inden for skatteområdet, da det er en stor opgave i sig selv, at holde styr på reglerne i Årsregnskabsloven. Her vil det ofte udelukkende være de større revisionshuse, som har den fornødne ekspertise i form af en separat skatteafdeling.

PrivatRevision giver gerne sit besyv på, hvorledes den skattemæssige indkomstopgørelse bør udarbejdes for selskabet, hvad enten selskabet får udarbejdet årsrapport hos os eller hos anden revisor.

Således sikres det, at selskabet alene betaler den skat, som selskabet ifølge loven skal betale.

PrivatRevision bistår også med mere strategiske overvejelser i forhold til selskabsstrukturer mv., der stiller aktionær eller hovedanpartshaver mest optimalt i skattemæssig henseende – inden for lovens rammer forstås.

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak omkring skattemæssige forhold for dit selskab.