Salg af lejligheden

Når du på et tidspunkt skal sælge din forældrekøbslejlighed, er der særlig grund til at søge rådgivning.

Der er nemlig en række forskellige måder, hvorpå fortjenesten på lejligheden kan blive beskattet eller ikke beskattet. Eller hvor en eventuel skattepligtig avance kan reduceres betragteligt.

Da der ofte er tale om betydelige summer, der kan realiseres i fortjeneste efter nogle år, betaler det sig som regel at lade revisor gå mulighederne grundigt igennem.

I nogle tilfælde kan det bedst betale sig at forblive i virksomhedsordningen. I andre tilfælde er det bedre, hvis du i salgssåret skifter til beskatning efter Personskattelovens regler. Endvidere kan det i andre tilfælde være relevant med hel eller delvis overdragelse til ægtefælle eller til barn forinden et salg til trediemand.

Vi tager 3.900 kr. inkl. moms for en ejendomsavanceberegning for en lejlighed vejledende skatteberegning, herunder vejledning om valg af beskatningsform/ordning samt indberetning. Honoraret gælder ved for fortjenester indtil 250.000 kr., hvorefter vor honorar stiger i tak med rådgiveransvaret.

Ønsker du hjælp i forbindelse med selve overdragelsen herunder overdragelsesaftale, berigtigelse af handlen, tinglysning af digitalt skøde samt refusionsopgørelse udføres fra 4.900 kr. inkl. moms.

Kontakt os for rådgvning omkring salg af forældrekøbslejligheden.