Årsrapport selskab

PrivatRevision kan tilbyde hovedanpartshaverledede selskaber at udarbejde årsrapport efter bestemmelserne i Årsregnskabsloven. Men det er ikke det hele. For et årsregnskab efter Årsregnskabsloven er mange ting.

For PrivatRevision er det vigtigt, at du som ejer af selskabet faktisk kan bruge selskabets årsrapport til noget. Vi finder det naturligt, at indtægter og omkostninger specificeres nøje. Vi synes også, at det er relevant for dig som ejer at vide, hvordan hver indtægt og særlig hver omkostningsart har udviklet sig i forhold til de seneste 2-3 år. Og endelig er det vel også relevant, at revisor fortæller dig, hvis der er noget, der er ved at “stikke af” eller ser mystisk ud. Det indgår i det, vi kalder et “internt regnskab”.

Bliver årsregnskabet lavet hos PrivatRevision, er det desuden obligatorisk, at vi forholder os aktivt til, hvordan selskabet og ejeren i relation til selskabet stilles bedst muligt skattemæssigt.

Har du et selskab, der skal aflægges regnskab for, indeholder Årsregnskabsloven en række yderligere krav, som skal opfyldes. Regnskabet indberettes til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør regnskabet. Derfor udarbejder vi til de af vore klienter, der driver erhverv i selskabsform, tillige et “eksternt regnskab”. Et eksternt regnskab har til formål at opfylde Årsregnskabsloven – men man er noget mere tilbageholdende med oplysninger af blandt andet konkurrencehensyn.

Desuden er der formalia omkring selskaber såsom generalforsamlingsprotokolater, udbytteudlodninger, ejerbog m.v. Alt sammen noget, vi sørger for, hvis du betror os at stå for dit eller dit selskabs regnskab.

Vi må nok indrømme, at vi ikke tilbyder den laveste pris i markedet. Regnskaber kan nemlig laves rigtig billigt, hvis man importerer bankkontoudtoget til et regnskabsprogram og herefter autobogfører og ikke forholder sig ret meget til specifikation af omkostningsarter eller til optimering i øvrigt. Vi har valgt at tilbyde noget andet.

Det er som oftest også det, der er den billigste løsning.

NB: PrivatRevision servicerer ejerledede mindre selskaber, som beskæftiger indehaveren selv og måske nogle få ansatte. Desuden servicerer vi holding- og ejendomsselskaber.

Større og mellemstore virksomheder tilbyder vi alene skatte- og momsmæssig rådgivning, skatte- og momsregnskaber – men ikke årsregnskaber, bogføring m.v.