Testamente

Testamente

Et testamente kan være en forholdsvis enkel sag, som blot regulerer få forhold. Men det kan også være en kompleks størrelse, som kræver specialviden at få rigtigt på plads.

Når en person går bort, fordeles vedkommendes arv som udgangspunkt efter Arvelovens almindelige regler. Disse medfører som udgangspunkt, at ægtefællen arver halvdelen, imens børn og deres efterladte fordeler den anden halvdel ligeligt imellem sig.

Imidlertid er det ikke alle situationer, hvor denne fordeling giver det ønskede resultat.

Der kan eksempelvis være en efterlevende ægtefælle, som man ønsker at sikre mest muligt af det fælles bo, indtil vedkommende selv går bort. Ved man ikke, hvem der dør først, kan man derfor ofte med fordel oprette et gensidigt testamente, der regulerer dette – ofte som et alternativ til uskiftet bo. Det kan være en fordel, hvis der er særbørn, eller hvis egne børns indsigelsesret overfor længstlevendes dispositioner ikke ønskes.

Der kan også være arvinger, man ønsker at favorisere eller at begrænse arven til. Dette kan både være for at beskytte familiens aktiver som f.eks. et familiesommerhus, en virksomhed eller andre aktiver. Og det kan naturligvis være, at der er arvinger, som skal arve mindst muligt. Her er reglerne omkring tvangsarv ofte aktuelle. For selvom et testamente kan begrænse arven til livsarvingerne betydeligt, skal mindst 25% alligevel fordeles som tvangsarv – efter Arvelovens normale regler jf. ovenfor. Dog kan arv til hver eller en enkelt modtaget begrænses til 1.320.000 kr. (2020-sats), hvis dette fremgår eksplicit af testamentet.

Ofte er der også ønsker om at sikre, at arven bliver hos dem, den er tiltænkt. Her vil bestemmelser omkring arvingers særeje eller omkring båndlæggelse ofte være relevante. Ligeledes kan udtagningsret for enkelte aktiver være værdifulde at få med i testamentet.

Endelig skal testamentsformen afgøres, hvortil må siges, at et notartestamente som altovervejende udgangspunkt står stærkere end andre testamentsformer.

PrivatRevision kan assistere med simple testamenter, som ofte kan klares for 3-5.000 kr. inkl. moms.

Vi kan også hjælpe med mere komplekse testamenter, hvor konkret og korrekt rådgivning vejer tungere end prisen. Disse udføres på timetakst. Ofte kommer man langt på 4-6 timer også med et mere komplekst testamente.

Kontakt os gerne for at høre, hvordan vi kan hjælpe med at sikre det bedst mulige testamente.