Regnskabsanalyse

PrivatRevision kan tilbyde regnskabsanalyse til forskellige formål.

Ønsker du en gennemgang af regnskaber for en eller flere konkurrenter eller opkøbsmuligheder, er vi i stand til ud fra de tilgængelige regnskabsmaterialer at foretage en analyse af virksomheden eller virksomhedernes økonomiske udvikling, omkostningsstruktur, gearing, likviditetsgrad, og hvor det ellers kan være aktuelt at lægge fokus.

Udover gennemgang en af det foranliggende talmateriale, kan vi også bistå med at afklare, hvad der ikke står – men som måske står der alligevel. Dette kan være ændringer i revisors påtegninger – eller for den sags skyld forbehold og supplerende oplysninger. Det kan også være udviklingen i centrale balanceposter, som kan camouflere forhold, som kan være værd at stille kritiske spørgsmål til – eller som kan vise sig at være af særlig interesse.

PrivatRevision tilbyder regnskabsanalyse af små og mellemstore virksomheder indenfor de fleste brancher. Desuden har PrivatRevision bistået med analyser af fonde, institutioner og foreninger i forbindelse med disses likviditetsstyring og i forbindelse med tilskudsgiveres, samhandelspartneres eller andre interessenters interesse for dem.

Regnskabsanalyse udføres som hovedregel på timetakst og som hovedregel på masterniveau.