Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst regulerer rettigheder, og pligter mellem mindst to parter der ejer et aktiv i fællesskab.

En samejeoverenskomst er ofte anvendt, når to parter, som ikke er gift, ejer en fast ejendom sammen. Det kan være familiesommerhuset, som deles imellem tre søskende. Det kan være en forældrekøbslejlighed, hvor søster og bror køber en lejlighed sammen til deres mor. Eller det kan være principielt uafhængige parter, som sammen køber en udlejningsejendom, et feriehus i Toscana eller en lystbåd.

Desuden er en samejeoverenskomst ofte et must, når ugifte samlevende køber bolig sammen – ofte i kombination med et testamente.

Samejeoverenskomsten eller ejeraftalen er kort sagt en skriftlig aftale, der regulerer alle de forhold parterne senere kan blive uenige om.

En samejeoverenskomst kan regulere mange forhold, men vil altid omfatte hvad der skal ske den dag samejet ophæves. Hvordan skal samejet afvikles, hvorledes skal aktivet sælges, om der er forkøbsret til hinandens andele m.v.

Samejeoverenskomsten er særligt velegnet, hvis parterne indskyder forskellige beløb (hvilket ikke behøver at påvirke ejerbrøken), eller hvis de har forskelligartede rettigheder og pligter vedr. det aktiv, samejet omhandler.

En samejeoverenskomst kan også regulere forhold som brugsret over ejendommen, vedligeholdelse af ejendommen, fordeling af udgifter til ejendommen, rettigheder i tilfælde af en ejers død og meget andet.

Det er selvsagt ofte nemmere at blive enige omkring samejets vilkår, når man er gode venner. Og selvom man ikke bliver uvenner, risikerer man, at den anden part i samejet pludselig går bort, og at man derefter har sit aktiv i sameje med en andens ægtefælle, arvinger eller konkursbo.

Samejeoverenskomstens vilkår bør overvejes nøje. Det kan næppe anbefales at indgå i en standardaftale eller satse på, at den anden part nok skal opføre sig pænt. Samejeoverenskomster bør tilpasses af fagpersoner til den konkrete situation. Det er sjældet så kostbart – men en tinglyst samejeoverenskomst kan vise sig at være særdeles værdifuld, og det kan være næsten umuligt at forudse, hvornår der er behov for den.