Moms

PrivatRevision kan som et af de få mindre kontorer i Danmark yde momsrådgivning på ethvert niveau.

Momsproblematikker bliver ofte overset. Selvom momsreglerne for nogle kan forekomme enkle, kan de for mange vise sig værd at beskæftige sig med alligevel. Dette gælder særligt, hvis man arbejder med fast ejendom, hvis man investerer, eller hvis man sælger ydelser, som kan berøre den ene eller den anden momsfritagelse. Det skal hertil erindres, at mange erhvervsdrivende betaler noget mere i moms, end de betaler i skat.

Det kræver indgående kendskab til momsreguleringen at navigere korrekt i de somme tider hårfine linier, der til tider er imellem momspligt og ikke momspligt. Hos PrivatRevision råder vi over betydelige momsmæssige kompetencer og erfaring. En stor del af vores klienter bevæger sig netop i krydsfeltet imellem momsfritagelse og momspligt, og vi kan tilbyde såvel enkeltstående rådgivningsydelser som mere faste momsmæssige ydelser.