Om valg af rådgiver

Når du vælger rådgiver bør du være opmærksom på i hvert fald tre forhold.

For det første skal du gøre dig klart, hvilke interesser rådgiveren er hyret til at varetage.

For det andet skal du overveje, hvilke forudsætninger rådgiveren har for at rådgive dig på det pågældende område.

For det tredje bør rådgiveren være ansvarsforsikret.

En rådgiver vil sædvanligvis have pligt til at være loyal mod sit ophav. Et selskabs revisor eller advokat er engageret af selskabet. De varetager selskabets interesser. En bankrådgiver er ansat af banken og varetager bankens interesser osv.

PrivatRevision er hyret af dig. Vi varetager ubetinget dine og kun dine interesser. Hvis du har en personligt ejet virksomhed, er dine og virksomhedens interesser sammenfaldende. Vi kan derfor rådgive både dig og din virksomhed i de tilfælde.

Skal man have udarbejdet et regnskab, bør man overveje, om man har et modsætningsforhold i interesser i forhold til virksomhedens ledelse og ejere, og om der er store kreditgivere, som kan opleve et modsætningsforhold. Har man et selskab, hvor der er forskel på ledelse og ejerkreds, eller hvor der er store kreditgivere, bør regnskabet ofte udarbejdes af en statsautoriseret eller registreret revisor, som i den sammenhæng udfører egentlig revision, som kan være bekostelig. Er der derimod tale om en personligt ejet virksomhed med et naturligt interessesammenfald imellem ledelse og ejer (som er den samme), vil man ofte have mere udnytte ud af at fokusere på, at regnskabet skal kunne fungere som ledelsesværktøj, og at der i øvrigt skal minimeres på det, som ofte et private virksomheders største udgifter – moms og skat.

Lidt mere komplekst kan det være, når man skal vurdere sin rådgivers fokus på og kompetence til at rådgive inden for det pågældende emne. En rådgiver man normalt har tillid til, kan jo sagtens være kompetent til nogle opgaver og mindre kompetent til andre. Der er heller ikke mange håndværkere, der er lige gode til alle de processer, som indgår i at opføre et hus.

Hos PrivatRevision siger vi det ligeud. Vi er rigtig gode til private, selvstændigt erhvervsdrivende. Vi er gode til at opbygge regnskaber, som ledelsen kan bruge til at forstå deres egen virksomheds økonomi med. Vi er endvidere specialiseret i beskatning af mindre virksomheder og deres ejere.

Vi beskæftiger os med økonomi, skat og insolvensrådgivning.

Insolvensretlige områder varetages ofte af advokater. For insolvente er advokatbistand imidlertid ofte uden for økonomisk rækkevidde. Særligt inden for frivillige akkorder og inden for gældssaneringsområdet tilbyder PrivatRevision nogle ganske effektive ydelser til ganske konkurrencedygtige priser.

Vi vil desuden nævne her, ar du bør sikre dig, at din rådgiver er ansvarsforsikret som rådgiver. Det er sjældent, at rådgiveransvarsforsikringer bliver aktuelle – men hvis de gør, er det ikke i din interesse, at krav kun kan rettes mod et lukket anpartsselskab eller en rådgiver, der måske ikke til den tid er betalingsdygtig.

Vores opfordring er, at du vælger din rådgiver efter, hvem der passer bedst til de opgaver, du ønsker rådgivning eller assistance inden for. Vi har vores specialer. Andre har deres.