Christian Bækmark

revisor, Master i skat, LLM
cand.merc.aud., indehaver

Christian er indehaver og den daglige ansvarlige ved PrivatRevision.

Christian er uddannet cand.merc.aud. med speciale i skatteret fra Aarhus Universitet. Christian afsluttede i øvrigt sin kandidateksamen med sin årgangs højeste karaktergennemsnit. Christian er desuden Master i skat med specialisering i momsret fra Aarhus Universitet og har en HD i regnskab og økonomistyring ligeledes fra Aarhus Universitet med specialisering på skatterettens område og med supplerende skatteretlige fag fra Syddansk Universitet og CBS.

Christian har omfattende erfaring med skatterådgivning og herunder skatteregnskaber, momsregnskaber og ordinære regnskaber efter Årsregnskabsloven. Desuden varetager Christian rådgivning af personligt ejede virksomheder i de situationer, som opstår inden for skat, regnskab, virksomhedsudvikling og formueret. Desuden rådgiver Christian også højtlønnede lønmodtagere omkring skat, fast ejendom og indenfor international beskatning af personer.

Endelig har Christian solid erfaring med rådgivning i forbindelse med omstruktureringer, turn arround og i konkurs og gældssanering.