Ledelsesrådgivning

PrivatRevision er ejerlederens og den selvstændigt erhvervsdrivendes revisor. Vi ved, at din virksomheds forhold griber ind i hinanden og griber ind i din privatøkonomi og i dine muligheder som sådan.

Vi ser det som vores speciale og som vores opgave at se situationen hele vejen rundt for ejerlederen eller den selvstændigt erhvervsdrivende. Men vi kan naturligvis også stille skarpt på de problemstillinger, der er mest presserende.

Hos PrivatRevision har vi prøvet meget. Vi kender til virksomheden under opbygning, hvor en stram likviditetsstyring, de rette kreditfaciliteter og fokus på de rette rutiner og redskaber er centrale.

Vi kender i meget høj grad til den etablerede erhvervsdrivende, der skal have konsolideret og nu står foran eller midt i at trække gevinsten ud af sine anstrengelser. Her medvirker vi ofte til afklaring af behov, sammensætning af løsningsmodeller og herunder skatteplanlægning og pensionsplanlægning.

Endelig har vi også betydelig erfaring i at bistå kriseramte ejerledere, hvor virksomheden eller andre omstændigheder medfører, at tingene ikke er gået helt som planlagt.

Fælles for ovenstående er, at du ofte ikke er den første, som står foran en bestemt problemstilling. Meget ofte har selvstændigt erhvervsdrivende og ejerledere udfordringer, som ligner dem andre i samme situation også har. Hos PrivatRevision har vi mange klienter, og vi har set og prøvet mange situationer. Vi har ofte set tingene før. Desuden har vores team en sammensætning af uddannelse og erfaring, som gør, at vi ofte kan hjælpe også i situationer, hvor udfordringerne er sammensat af flere forhold i forskelllige fagområder.

Dette giver dig en betydelig samling af erfaringer og redskaber med betydelig bredde, som du kan trække på med os som sparringspartner.