Medarbejderaktier

Medarbejderaktier eller medarbejderoptioner kan være en fornuftig aflønningsmulighed mellem selskaber og medarbejdere, hvor medarbejderne kan opnå nogle skattemæssige fordele, og hvor selskabet kan sikre, at medarbejderne har et større økonomisk incitament til at yde en ekstra indsats.

Aflønning i form af medarbejderaktier/optioner er dog ikke uden risiko for medarbejderen, da medarbejderen ikke er garanteret en værdistigning på aktierne. På denne måde har både medarbejder og selskab hånden på kogepladen i forhold til, at selskabet opnår vækst.

Aktie – og optionsaflønningsprogrammer for medarbejdere har været kendt i adskillige år, men reglerne på området er blevet ændret flere gange.

Derfor kan det ofte være svært for parterne at gennemskue de skattemæssige konsekvenser, når/hvis medarbejderen afstår sine medarbejderaktie eller udnytter sine optioner.

For aftaler om medarbejderaktier/optioner indgået efter 1. juli 2016, vil skattereglerne for det meste være noget gunstigere end for aftaler, der er indgået før denne dato.

Der er dog visse betingelser, der skal opfyldes, før man kan blive omfattet af de gunstige aftaler om medarbejderaktier/optioner. Disse forhold har selskabet ofte styr på, og det giver som udgangspunkt ikke anledning til udfordringer.

Der hvor medarbejderen kan have behov for assistance er i forbindelse med indberetning af sine anskaffelsessummer til beregning af den skattepligtige gevinst eller det skattemæssige tab.

Det kan blive særligt kompliceret, hvis medarbejderen har erhvervet aktier løbende til forskellige anskaffelsessummer, hvorefter der skal foretages en gennemsnitsberegning af anskaffelsessummerne for aktierne, så der foretages korrekt beskatning af afståede aktier.

Hvis man glemmer at foretage sig noget vedr. indberetning af anskaffelsessummer, kan man som medarbejder risikere at få en bøde som led i passivt skattesvig.

Desuden er det i forbindelse med gevinster væsentligt at få beregnet og betalt skatten forinden 31. december i det indkomstår, hvor man sælger sine medarbejderaktier, så man undgår rentetilskrivninger på evt. restskat.

Hos PrivatRevision bistår vi ofte medarbejdere med korrekt og fyldestgørende indberetning af medarbejderaktier.

Kontakt os gerne, hvis du har medarbejderaktier og påtænker at afstå disse i nær fremtid.