Medarbejderaktier

Medarbejderaktier eller medarbejderoptioner kan være en fornuftig aflønningsmulighed mellem selskaber og medarbejdere, hvor medarbejderne kan opnå nogle skattemæssige fordele, og hvor selskabet kan sikre, at medarbejderne har et større økonomisk incitament til at yde en ekstra indsats.

Aflønning i form af medarbejderaktier/optioner er dog ikke uden risiko for medarbejderen, da medarbejderen ikke er garanteret en værdistigning på aktierne. På denne måde har både medarbejder og selskab hånden på kogepladen i forhold til, at selskabet opnår vækst.

Aktie – og optionsaflønningsprogrammer for medarbejdere har været kendt i adskillige år, men reglerne på området er blevet ændret flere gange.

Derfor kan det ofte være svært for parterne at gennemskue de skattemæssige konsekvenser, når/hvis medarbejderen afstår sine medarbejderaktie eller udnytter sine optioner.

Der hvor medarbejderen kan have behov for assistance er i forbindelse med indberetning af sine anskaffelsessummer til beregning af den skattepligtige gevinst eller det skattemæssige tab.

Det kan blive særligt kompliceret, hvis medarbejderen har erhvervet aktier løbende til forskellige anskaffelsessummer, hvorefter der skal foretages en gennemsnitsberegning af anskaffelsessummerne for aktierne, så der foretages korrekt beskatning af afståede aktier.

Hos PrivatRevision bistår vi ofte medarbejdere med korrekt og fyldestgørende indberetning af medarbejderaktier.

Kontakt os gerne, hvis du har medarbejderaktier og påtænker at afstå disse i nær fremtid.