Fremtidsfuldmagt

Hvem skal disponere dine forhold, hvis du bliver ude af stand til selv at disponere? Med en fremtidsfuldmagt bestemmer du, hvem der kan bestemme og indenfor hvilke grænser.

Det fleste vil formentlig håbe, at de er i stand til at agere fornuftsmæssigt så længe de lever. Det er imidlertid ikke noget, man altid kan påregne.

Det er heller ikke altid man får en advarsel. Lider en person af f.eks. demens, er mange klar over, at der kan komme et tidspunkt, hvor den pågældende ikke længere handler, som denne ville have gjort, før sygdommen indtraf. Her vil der dog ofte have været tid til at tilrettelægge formueforhold, fuldmagtsforhold m.v. i god tid.

I andre situationer kan en ulykke eller pludseligt opstået kritisk sygdom medføre, at en person med kort varsel bliver ude af stand til at træffe fuldt fornuftsmæssige valg.

En fremtidsfuldmagt er relevant for langt de fleste mennesker. Uanset om formuen er lille eller stor, og uanset ens familieforhold, kan det være rart for alle, at de ved, at det er dig, der har bestemt, hvem der skal træffe valg på dine vegne, og hvad der kan træffes afgørelse om.

Ved bestilling af fremtidsfuldmagt hos PrivatRevision vil du skulle udfylde:

 • Navn på Fuldmagtsgiver
 • Navn på Fuldmagtshaver og dennes fødselsdato
 • Fuldmagtens omfang (her kan der sættes flueben i formularen)
  • ALT NEDENFOR
  • indgå retshandler og kontrakter af enhver art gennemføre bankforretninger af enhver art
  • inddrive udestående fordringer, anlægge retssager og indgå forlig
  • pantsætte og sælge min faste ejendom, omprioritere i fast ejendom samt endvidere til at belåne eller sælger mine aktiver
  • råde over mine pensionsforhold herunder at skifte udbetalingsordninger, foretage ophævelser m.v.
  • varetage mine forhold overfor private aktører og offentlige myndigheder
  • søge om offentlige ydelser og hjælpeforanstaltninger
  • påklage afgørelser, anmode om aktindsigt i alle forhold herunder omkring mine helbredsforhold
  • træffe beslutninger vedr. mine helbredsforhold, som jeg selv ville kunne have besluttet, men som jeg måtte være ude af stand til at træffe beslutning om
  • i samråd med relevante fagfolk at træffe beslutning om min behandling, boligforhold og herunder institutions-, plejebolig- eller hospiceophold.
  • andet – skriv i kommentarfelt

Når vi modtager informationerne vil vi hurtigst muligt herefter fremsende CPR-tjek til dig som fuldmagtsgiver.

Når dette er modtaget retur fremsendes fremtidsfuldmagt, og den lægges til signering i fremtidsfuldmagtsret via www.tinglysning.dk.

Endvidere kan fremtidsfuldmagten vedkendes for notaren indenfor 6 mdr. efter at den er indgået. Der kan bookes tid hos notaren på https://domstol.dk/selvbetjening/notarbooking/