Priser

Revisor, Master i skat, cand.merc.aud. 2.500,-
Revisor, cand.merc.aud. 1.800,-
Skattejurist, cand.jur., cand.merc.jur. 1.800,-
Revisor/jurist, HA, HD, BA jur. (kandidatstuderende) 1.000,-
Køberrådgiver, ejendomsmægleruddannet 1.000-
Bogholder, sekretær, forretningsservice 575,-
Mødehonorar er på timesats
Kørsel efter timesats

Ovenstående priser er ekskl. moms

Skatteregnskaber fra 5.000,-
Assistance med selvangivelse/forskudsopgørelse fra 2.500,-
Revisor, skattejurist, cand.merc.aud., cand.merc.jur./cand.jur. timesats 1.800,-
Master, timesats 2.500,-
Revisor/jurist, HA, HD, BA jur (kandidatstuderende) 1.000,-
Bindende svar  fra 7.500,-

Ovenstående priser er ekskl. moms

I forbindelse med rådgivning på skatte- og momsområdet er der forskellige opgaver. Når der er tale om decideret skatterådgivning om større beløb f.eks. ved skatteoptimering af generationsskifter, ejendomsavancer, fradrag for kurstab m.v., kan det forekomme, at timehonoraret står i åbenbart misforhold til beløbsstørrelser, klientens eventuelle gevinst og det deraf følgende rådgiveransvar. Vi forbeholder os i skatterådgivningssager udover opgaver i tilknytning til års- eller ordinært skatteregnskab, at aftale og beregne honorar som 25 % af klientens kontante nettobesparelse som alternativ til at opkræve timehonorar. Denne mulighed aftales særskilt med klienten for hvert klientforhold. Priser i forbindelse med bindende svar aftales individuelt og afhænger af sagens kompleksitet og sagens beløbsmæssige omfang og dermed vort ansvar.

All inclusive – læs mere, fast månedlig pris
Regnskaber kan i øvrigt udføres efter
– Fast pris på regnskab og bogføring
– Fast pris på regnskab og bogføring på timesats
– Revisor, Master og cand.merc.aud timesats 2.500,-
— Revisor, cand.merc.aud. timesats 1.800,-
— Revisor, HA eller HD, timesats 1.000,-
– Bogholder, sekretær, forretningsservice, timesats 575,-

Ovenstående priser er ekskl. moms

Forældrekøb opstart, budget, notat, rådgivning 3.900,- inkl. moms
Forældrekøb regnskab, selvangivelse, bogføring 3.900,- inkl. moms
Skødeekspedition, berigtigelse og refusionsopgørelse (kun skøde 3.900 kr. inkl. moms)  5.900,- inkl. moms
Køber-/sælgerrådgivning 7.500,- inkl. moms
Handel uden mægler 9.900,- inkl. moms
Ejendomsavanceberegning  fra 3.900,- inkl. moms
Lejekontrakt fra 1.500,- inkl. moms

Ovenstående priser er INKL. moms. Boligudlejning og herunder forældrekøb er momsfritaget, hvorfor man som udlejer/forældrekøber ikke har momsfradrag for sine udgifter. Dermed er det prisen inkl. moms, du skal påregne at betale. De fleste af udgifterne vil dog være fradragsberettigede, hvis der igangsættes udlejning/forældrekøb.

Skødeekspedition og refusionsopgørelse (kun skøde 3.900 kr. inkl. moms) 5.900,- inkl. moms
Køber-/sælgerrådgivning 7.500,- inkl. moms
Handel uden mægler  9.900 kr. inkl. moms
Ejendomsavanceberegning fra 3.900,- inkl. moms
Lejekontrakt fra 1.500,- inkl. moms
Rådgivning, timetakst i øvrigt af køberrådgiver  1.250,- inkl. moms
Skødeekspedition fra 3.120,-
Overdragelsesaftale fra 7.500,-
Erhvervslejekontrakt fra 7.500,-
Timesats ejendomsmægler 1.200,-

Ovenstående priser er ekskl. moms

Opgaver indenfor gældsrådgivning, hjælp til akkord m.v. udføres typisk med en aftalt pris for en pakke

af ydelser og herunder estimeret tidsforbrug, som passer til din sag.

Yderligere opgaver som måtte vise sig under sagsbehandlingen udføres på timetakst.

– Gældssaneringsforløb fra 15.000,- inkl. moms
– Akkord med kreditor fra 10.000,- inkl. moms
– Retsmøder, møder ved kreditorer m.v. (ofte ikke nødvendigt da der kommunikeres mest over mail) 3.125,- inkl. moms
Betaling kan ske i rater, imens betalinger til kreditorerne om nødvendigt standses.

Der kan ofte aftales en fast pris ud fra nogle forudsætninger. Her kan ofte aftales en synlig rabat

på honoraret, såfremt der forudbetales på én gang eller i rater forud for arbejdets udførelse.

Alle sager må være fuldt afregnet inden fremsendelse af akkord- eller gældssaneringsforslag
Gældsrådgivning til erhvervsvirksomheder ydes såfremt vi overtager de regnskabsmæssige og skattemæssige opgaver
Kontakt os gerne for et møde for en nærmere drøftelse