Generationsskifte

Et generationsskifte kræver planlægning og åbenhed omkring ønsker imellem parterne. Der er ofte komplekse skatteregler, som skal spille sammen med familiens ønsker og virksomhedens fortsatte drift. Det kræver indsigt at tilrettelægge. 

Et meget stort antal virksomheder skal videreføres ved generationsskifte. Det kan være fra forældre til deres børn eller fra en virksomhedsejer og til dennes nære medarbejder eller til andre familiemedlemmer end børn.

Når en virksomhedsejer afstår sin virksomhed, er der ud fra skattelovgivningens almindelige regler tale om afståelse af aktiver og goodwill og dermed skattepligtig indkomst hos virksomhedsejeren. Imidlertid vil en afståelsesbeskatning af virksomhedsejeren ofte medføre, at virksomhedsejeren skal have en relativt høj pris for sin virksomhed. Der skal nemlig både være til at leve af efterfølgende, og der skal være til at betale skatten. En skat som kun skal betales, fordi virksomheden skifter hænder.

En overdragelse med beskatning kan dermed blive en alvorlig økonomisk belastning for køberen af virksomheden, og kan efter omstændighederne umuliggøre en fortsættelse af virksomheden.

Hos PrivatRevision har vi indsigten og kompetencen til at få de forskellige regler til at spille sammen. Vi kan hjælpe med at lægge en økonomisk og en juridisk slagplan for såvel den sælgende som den købende generation.

Kontakt os for en dialog omkring dit generationsskifte. Det gælder om at komme i gang i tide.