Køberrådgivning hus

 • KØBERRÅDGIVNING - FAST PRIS*
  7.500 kr.
 • SKØDE, BERIGTIGELSE OG EFTERSAGSBEHANDLING**
  5.900 kr.

Når du køber fast ejendom, bør du altid have en rådgiver, som alene varetager dine interesser. En rådgiver som er vant til at handle med fast ejendom, og som kender faldgruber, sagsgange m.v.

PrivatRevisions team af rådgivere kan både yde den almindelige køberrådgivning, som normalt fås ved advokater eller ejendomsmæglere. Vi kan tillige hjælpe med rådgivning omkring tilstødende forhold som f.eks. skatteforhold, finansiering m.v.

PrivatRevision tilbyder køberrådgivning til en fast pris på 7.500 kr. inkl. moms*. Dette omfatter gennemgang af købsaftale og af handlens dokumenter i øvrigt. Handlens dokumenter omfatter for parcelhuse og sommerhuse ofte forhold omkring grundforhold, grundstørrelse, skel, lokale forhold, offentlige ejendomsdata og ikke mindst tilstandsrapport, elrapport og sælgers loyale oplysningspligt.

Nedenfor ses processen:

 1. Når du indgår aftale om køb af fast ejendom – typisk ved ejendomsmægler – skal du sørge for at tage et rådgiverforbehold. Dette er ofte placeret i købsaftalens § 11 og kan f.eks. lyde: ”Der tages forbehold for købers rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed. Indsigelser skal være meddelt købers ejendomsmægler senest 6 hverdage efter, at alle parter har underskrevet købsaftalen. 
 2. Køberrådgivningen foregår herefter således, at vi har en indledende drøftelse og aftaleindgåelse, hvis dette ikke allerede er sket forinden indgåelse af købsaftale.
 3. Når købsaftalen er underskrevet, sender ejendomsmægler en lang række oplysninger til købers rådgiver.
 4. Herefter gennemgår vi handlens dokumenter og stiller eventuelle spørgsmål til dig og til ejendomsmægler. På denne baggrund udarbejdes en køberrådgivningsskrivelse, hvor du skriftligt gøres opmærksom på, hvilke forbehold, der eventuelt skal tages overfor ejendomsmægler, og hvilke forhold vi blot mener, at du skal have med i dine overvejelser i øvrigt.
 5. Dette resulterer som udgangspunkt i en afklaring af de anbefalede forbehold.
 6. Når der er enighed omkring forbeholdene, sender vi en betinget godkendelsesskrivelse til ejendomsmægler. Dette indeholder typisk en meddelelse om, at handlen godkendes under betingelser 1, 2 og 3.
 7. Når betingelserne er opfyldte – eller hvis man som køber vælger at frafalde disse – meddeles endelig handel. Først her er handlen endeligt – forudsat at pengeinstituttet ikke har vendt tommelfingeren nedad. Sammen med rådgiverforbeholdet vil der nemlig også som udgangspunkt være et forbehold for købers pengeinstituts godkendelse af handlen for så vidt angår finansiering.

Når handlen er endelig, skal der udarbejdes skøde og ske eftersagsbehandling. Eftersagsbehandling omfatter blandt andet, at det påses, at sælgers hæftelser aflyses, at købesummen frigives rettidigt m.v. Skødeekspedition og eftersagsbehandling er en separat ydelse.

Prisboks: Køberådgivning: Fast pris 7.500 kr. inkl. moms *

Skøde, berigtigelse og eftersagsbehandling 5.900 kr. inkl. moms**

*For ejendommen med en salgspris over 8 mio. kr. fastsættes honoraret individuelt.

**Skøde og eftersagsbehandling er relevant, der hvor det i købsaftalen er anført, at det er køber, som står for skødeudarbejdelse. Dette er som hovedregel tilfældet øst for Storebælt. For bolighandler vest for Storebælt, er det oftest et sælgeranliggende af få skøde udarbejdet til køber.