Lønsumsafgift

Lønsumsafgift betales af momsfritagne virksomheder, som omfattes af lønsumsafgiftspligt.

Momslovgivningen indeholder momsfritagelse for en række erhverv. Der er først og fremmest tale om erhverv, som har almenvellets interesse, og som typisk betjener privatpersoner, som ikke har mulighed for at fradrage moms på deres udgifter. Af den grund momsfritages eksempelsvis læge- og tandlægebehandlinger, kompetencegivende uddannelse, visse kulturtilbud og ikke mindst boligudlejning.

Andre erhverv er vanskelige at lægge moms på, fordi det kan være vanskeligt at afgrænse værdien eller bytterforholdet på den udveksling der er af ydelser imellem sælger og køber – f.eks. som når en bank opkræver renter eller ved salg af en forsikring.

En række af disse momsfritagne erhverv er lønsumsafgiftspligtige. Det vil sige, at virksomheden i stedet for moms skal betale en afgift af et beløb svarende til sine lønudgifter (som udtryk for virksomhedens aktivitet) eller – for virksomheder uden ansatte – af det skattemæssige overskud.

Der findes 4 opgørelsesmetoder samt en variant af den 4. – altså i alt 5 metoder til opgørelse af lønsumsafgift alt efter virksomhedens branche og kendetegn.

En række virksomheder, der er lønsumsafgiftspligtige, har desuden også momspligtige aktiviteter eller lønsumsafgiftsfri aktiviteter. Det kan f.eks. være virksomheder, der leverer momsfri men lønsumsafgiftspligtige sociale ydelser, men hvor visse ydelser, der leveres til det offentlige, tillige fritages for lønsumsafgigt.

For momsfri virksomheder er det således væsentligt at være skarp på, hvilke dele af virksomheden, der måtte være lønsumsafgiftspligtige. Desuden skal afgiften naturligvis opgøres og indberettes.

Bemærk at boligudlejning både er moms- og lønsumsafgiftsfritaget.

Kontakt os for vejledning omkring lønsumsafgift.