International skat

Vi har massiv erfaring med beskatning af personer og virksomheder, som flytter til eller fra Danmark, skal udstationeres, eller som har aktiviteter i flere lande. 

Skal du flytte til eller fra Danmark, eller skal du udstationeres, er det ofte meget relevant at få professionel vejledning, så du undgår ubehageligheder.

De seneste år har budt på en række sager, hvor skatteydere efter afgørelser, der har vippet på en knivsæg, er blevet enten skattefritaget eller skattepligtige. Der kan være tale om store beløb, som enten skal eller ikke skal beskattes til Danmark. Konsekvenserne kan være store – både de økonomiske og de straffemæssige.

Hvis du skal flytte til Danmark, kan vi hjælpe dig med at afgøre, hvornår du bliver skattepligtig. Der findes visse bopæls- og opholdskriterier, ligesom der lægges vægt på en række andre forhold.

Hvis du skal flytte fra Danmark, vil der være en række forhold, som skal iagttages. Dels om hvornår du fraflytter. Dels om du overhovedet bliver anset som fraflyttet, eller om du alene ses som udstationeret, fordi du måske kun har korttidsudlejet din tidligere bolig i Danmark.

Vi kan også hjælpe, hvis du skal udstationeres i udlandet, eller hvis du som udlænding udstationeres i Danmark under normale ansættelsesvilkår eller efter forskerordningen.

Endelig kan vi hjælpe med at afklare, hvorvidt handel over landegrænser eller etablering af virksomhed eller afdeling heri landet eller i udlandet udløser beskatning til Danmark.