International skat

det engelske flag

Hos PrivatRevision har vi omfattende erfaring med beskatning af personer og erhvervsdrivende, som flytter til eller fra Danmark. Desuden har vi stor erfaring med udstationering, forskerordning og exit-beskatning.

Skal du flytte til eller fra Danmark, eller skal du udstationeres, er det ofte meget relevant at få professionel vejledning, så du undgår ubehageligheder.

De seneste år har budt på en række sager, hvor skatteydere efter afgørelser, der har vippet på en knivsæg, er blevet enten skattefritaget eller skattepligtige. Der kan være tale om store beløb, som enten skal eller ikke skal beskattes til Danmark. Konsekvenserne kan være store, da det ofte er hele årsindkomsten som enten skal eller ikke skal beskattes.

Hvis du skal flytte til Danmark, kan vi hjælpe dig med at afgøre, hvornår du bliver skattepligtig. Der findes visse bopæls- og opholdskriterier, ligesom der lægges vægt på en række andre forhold.

Endelig har vi stor erfaring i specialbestemmelser som forskerordningen, exit-beskatning, 7-10-reglen m.v.

Hvis du skal flytte fra Danmark, vil der være en række forhold, som skal iagttages. Dels om hvornår du fraflytter. Dels om du overhovedet bliver anset som fraflyttet, eller om du alene ses som udstationeret, fordi du måske kun har korttidsudlejet din tidligere bolig i Danmark.

Vi kan også hjælpe, hvis du skal udstationeres i udlandet, eller hvis du som udlænding udstationeres i Danmark under normale ansættelsesvilkår eller efter forskerordningen.

Endelig kan vi hjælpe med at afklare, hvorvidt handel over landegrænser eller etablering af virksomhed eller afdeling heri landet eller i udlandet udløser beskatning til Danmark.