Udlejning

Hos PrivatRevision er vi specialister i køb, salg og udlejning af fast ejendom. Vi kan bistå ved forældrekøb, ved udlejning på grund af udstationering samt naturligvis ved udlejning af investeringsejendomme og -lejligheder.

PrivatRevision kan bistå med såvel enkeltstående lejemål som med hele udlejningsejendomme og porteføljer af udlejningsejendomme.

Vi ved rigtig meget om skatteregnskab, skatteoptimering og skatte- og momsplanlægning vedr. udlejning af fast ejendom.

Vi har en fast pris på udlejningsregnskab på. 3.900 kr. inkl. moms for første enhed og derefter 2.000 kr. pr. lejemål. ved investeringslejligheder.

For hele ejendomme forhør venligst om konkret tilbud.

Skal du fra Danmark – enten for en årrække eller blot for kortere tidsrum, er vi tillige godt inde i reglerne om til- og fraflytning til og fra Danmark, og vi er godt inde i den lejeretlige regulering – og samspillet herimellem.

Vi tilbyder ikke egentlig ejendomsadministration, huslejeopkrævninger, tilsyn med ejendommen m.v. Dette overlader vi til specialister på dette felt.

Vi er specialister på skatteområdet og på udlejning.

Du er velkommen til at kontakte os for en dialog om, hvad vi kan gøre for dig.