Udlejning

Hos PrivatRevision er vi vant til at assistere udlejere af fast ejendom. Vores assistance spænder helt fra forholdsvis enkle lejeforhold som forældrekøb eller fremleje af egen bolig i forbindelse med udstationering og over i full-service-opgaver for udlejere af erhvervsejendomme og boligejendomme.

For de mere simple lejforhold vil det ofte være relevant med udarbejdelse af korrekte og fyldestgørende lejekontrakter og til mere simple skatteopgørelser.

For deciderede udlejningsejendommen assisterer vi alt fra drifts- og likviditetsbudgetter, lejekontrakter til opkrævning af leje, rykkerservice, skatteregnskab, rådgivning omkring finansiering, dialog med kreditinstitutter m.v.

Forbrugsregnskaber og egentlig ejendomsadministration overlader vi dog til specialister.

Har du en udlejningsejendom – eller påtænker du at købe en – er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om, hvad vi evt. kan gøre for dig.