Sommerhuse

Sommerhus kan være en rigtig god investering for private – uanset om man sigter på eget brug, på ren udlejning, eller på noget midt imellem.

For de første er sommerhusmarkedet ikke rigtig fulgt med prisudviklingen på fast ejendom – i hvert fald ikke med den udvikling, man især har set i og omkring de større byer. Mange steder er priserne lavere, end de var i 2007. Til gengæld er renterne faldet, købekraften i samfundet er steget, og belåningsgraden for realkreditlån i sommerhuse er forøget fra 60% til 75%. Dertil skal lægges, at pensionister nu må bruge sommerhuse som helårsboliger allerede efter et års ejerskab og, at sommerhusudlejningsbureauerne de seneste par år stort set har måtte melde alt udsolgt i hovedferierne.

Alle disse forhold understøtter sommerhuspriserne, og de medfører, at det – alt andet lige – kan være et attraktivt tidspunkt at investere i sommerhus på.

Man skal som med al fast ejendom være opmærksom på beliggenheden, ligesom man skal indstille sig på flere års ejertid, hvis casen skal være økonomisk attraktiv.

Der er ved sommerhus nogle klare skattemæssige fordele, man ikke opnår tilsvarende i andre typer boliger.

De kan udlejes med ofte meget lav beskatning ved brug af budfradragsreglen. Herefter skal man ved udlejning igennem bureau slet ikke beskattes af de første 40.900 kr. i nettolejeindtægt (efter bureauet har fået sit cut). Herefter skal man alene beskattes af 60% af den overskydende leje, som i øvrigt beskattes lempeligt som kapitalindkomst.

Har man et vedligeholdelseskrævende sommerhus, eller et sommerhus med store driftsomkostninger, som udlejes meget, kan man alternativt udleje efter den regnskabsmæssige opgørelse. Efter denne metode kan man tillige reducere ejendomsværdiskatten forholdsmæssigt. Dog er valget af den regnskabsmæssige metode bindende for den pågældende ejendom.

PrivatRevision kan hjælpe med at beregne hvilken model, der er mest attraktiv.

Desuden er vi specialister i at hjælpe med undgåelse af beskatning af ejendomsavancen ved et senere salg. Der er ved sommerhuse udviklet en særlig praksis omkring visse sommerhustyper, ligesom der for personer med flere sommerhuse eller for saneringsmodne sommerhuse er en række forhold, man skal være opmærksom på.

PrivatRevision er specialister i sommerhusbeskatning og kan hjælpe dig til det bedste set up.