Udstationering

det engelske flag

En udstationering betyder skattemæssigt, at man midlertidigt skal arbejde i et andet land, men at man bevarer sin base og bolig i hjemlandet. Måske bliver familien boende hjemme, eller måske udlejer eller fremlejer man sin bolig, imens man er i udlandet i et år.

Hvis man tjener penge i udlandet, mens man stadig har sin bopæl i Danmark, skal man betale skat til Danmark af denne indkomst. Dog kan man normalt fradrage den til udlandet betalte skat på denne indkomst. Tjener man eksempelvis 500.000 kr. i Storbritannien, hvor indkomstskat på 33% indeholdes der, betaler man kun skat i Danmark af forskellen op til den danske skat. Man kalder dette lempelse efter credit-metoden. Altså at man fratrækker den til udlandet betalte skat i den danske skat på den pågældende indkomst.

Er der tale om lønnet arbejde for arbejdsgiver med en base i udlandet, og er man udstationeret der i mere end 6 mdr., kan man i mange tilfælde omfattes af udstationeringsreglerne i Ligningslovens § 33A. Der er en række krav til arbejdsgivers stationering i udlandet. Dertil skal man være ude i mindst 6 mdr., ligesom man på en hvilken som helst 6 mdr. periode ikke må være mere end 42 dage i Danmark inkl. rejsedage. Lander man f.eks. i Danmark kl. 23.59 d. 5. maj, regnes man for at have været i Danmark i én dag d. 5. maj.

Er man omfattet af udstationeringsreglerne, kan man opnå lempelse i skatten efter den såkaldte eksemption-metode. Efter eksemption-metoden medregnes den indkomst, man har i udlandet, ganske vist i den danske globalindkomst. Men hele den skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst, skal ikke betales til Danmark.

Har man f.eks. i år 202x en udstationeringsperiode på 9 mdr. i Tyskland, og arbejder man i Danmark i de sidste 3 mdr., skal man tage den tyske indkomst andel af skatten i Danmark og trække fra. Tjener men i dette år f.eks. 1.000.000 kr. i Tyskland under udstationering, og tjener man 200.000 kr. i Danmark, har man en globalindkomst på 1.200.000 kr. Her er der eksempelvis en skat på 50% = 600.000 kr. Ved eksemption-lempelse slipper man for at betale skat til Danmark af den skat, der falder på de 1.000.000 kr., der er tjent under udstationering i Tyskland. I ovenstående tilfælde lempes skatten således med 50% af 1.000.000 kr., nemlig 500.000 kr. Indkomsten i Tyskland tæller dog stadig med i den progression, man har i forhold til topskat. Man beskattes i ovenstående tilfælde således ikke, som tjente man kun 200.000 kr. Nej, man beskattes som en person, der med fuld topskat tjener 1.200.000 kr. Man betaler dog kun forholdsmæssig skat til Danmark af indkomsten her.

Det er ikke altid lige til at afgøre, om man er omfattet af udstationeringsreglerne eller ikke. Ofte vil man da også vælge at afklare spørgsmålet ved bindende svar til skattemyndighederne, således at man med sikkerhed ved, om man skal eller ikke skal betale skat til Danmark af en given indkomst.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker hjælp til at afklare skattespørgsmål vedr. udstationering – eller de alternativer der kan være.