Turnaround

Turnarround – sidste udkald eller rettidig omhu.

PrivatRevision har særlig kompetence på hjælp til kriseramte virksomheder. I disse tider, hvor Coronavirus og samfundets forholdsregler gør rigtig ondt på mange virksomheder, vil en hurtig reaktion med reduktion af omkostninger ofte være nødvendig. Mange vil også skulle justere deres finansielle set up.

En mere rettidig turnarround kan ofte indtræde et stykke tid før virksomheden nærmer sig et kollaps – f.eks. hvis væsentlige nøgletal for omsætning, indtjening og gældsætning ændrer sig, og de ikke kan rettes op ved almindelige ledelsesmæssige indgreb. I mere akutte situationer, må man reagere mere hårdhændet.

I en turnarround tager man lidt populært fremstillet alle de byggeklodser, virksomheden består af, op, og sætter dem på plads igen. Og der skal somme tider slagtes nogle hellige køer. Mange gange er det også nødvendigt at forholde kreditorerne, hvad alternativet er.

Man vil ofte gå forholdsvist kontant til omkostningssiden, men det er sjældent gjort ved det – for ledelsen har ofte selv været der. Derimod kan friske øjne på virksomheden ofte medføre, at man via analyser når frem til, hvor virksomheden genererer sin værdi, og hvor overskuddene skal komme fra fremadrettet.

En vellykket turnarround-rådgivning vil omfatte, at rådgiver dels indsamler en lang række oplysninger, dels har tæt dialog med ledelsen, og dels kan navigere i økonomiske, regnskabsmæssige, skattemæssige, aftale- og konkursretlige og kreditmæssige forhold.

PrivatRevision har deltaget i turnarrounds i såvel selskaber, personligt drevne virksomheder som i erhvervsdrivende fonde.

Kontakt os for at høre mere.