Turnaround

Revisor Christian Bækmark

Turnarround – sidste udkald eller rettidig omhu.

PrivatRevision har særlig kompetence på hjælp til kriseramte virksomheder.

En kriseramt virksomhed vil ofte være kendetegnet ved, at omsætningen falder, at omkostningerne stiger drastisk, eller at andre årsager medfører, at resultaterne ligger markant under det, der var forventet.

Reagerer man i tide, kan man ofte redde en virksomhed via en turnarround. I tide kan være – og er ofte – umiddelbart før et kollaps. Her kan det være for sent men ikke nødvendigvis umuligt at gennemføre turnarround, hvis man forholder kreditorerne alternativet.

En mere rettidig turnarround kan ofte indtræde et stykke tid før virksomheden nærmer sig et kollaps – f.eks. hvis væsentlige nøgletal for omsætning, indtjening og gældsætning ændrer sig, og de ikke kan rettes op ved almindelige ledelsesmæssige indgreb.

I en turnarround tager man lidt populært fremstillet alle de byggeklodser, virksomheden består af, op, og sætter dem på plads igen. Og der skal somme tider slagtes nogle hellige køer. Er man villig til det, kan en turnarround være en mulighed fremfor en konkurs eller en rekonstruktion.

Man vil ofte gå forholdsvist kontant til omkostningssiden, men det er sjældent gjort ved det – for ledelsen har ofte selv været der. Derimod kan friske øjne på virksomheden ofte medføre, at man via analyser når frem til, hvor virksomheden genererer sin værdi, og hvor overskuddene skal komme fra fremadrettet.

En vellykket turnarround-rådgivning vil omfatte, at rådgiver dels indsamler en lang række oplysninger, dels har tæt dialog med ledelsen, og dels kan navigere i økonomiske, regnskabsmæssige, skattemæssige, aftale- og konkursretlige og kreditmæssige forhold.

PrivatRevision har deltaget i turnarrounds i såvel selskaber, personligt drevne virksomheder som i erhvervsdrivende fonde.

Kontakt os for at høre mere.