Profil

Hos PrivatRevision har vi ambitioner. Vi vil være førende rådgiver for private selvstændigt erhvervsdrivende, for ejerledere og for lønmodtagere og andre private med en god økonomi.

PrivatRevision betjener almindelige mennesker med god økonomi, som kan bruge vore kompetencer indenfor skat, regnskab og fast ejendom.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende og tæt på driften i din virksomhed, kan du måske have glæde af at få vores syn på din virksomhed og din økonomi. Vi ser det nemlig som et hele, hvor du driver din virksomhed både ud fra din interesse for dit erhverv – og formentlig også for at erhverve en fornuftig indkomst. Vi kan hjælpe dig med hele pakken fra bogføring, til regnskab, skatteplanlægning og -optimering samt optimering af din private situation. Alt efter dit behov.

Er du ejerleder i en lidt større eller voksende virksomhed, kan det være, at du allerede har revision for virksomheden på plads, men mangler rådgivning for dig selv som ejerleder og privatperson. Vi hjælper ejerledere med at planlægge og optimere deres egen skat og ofte også deres øvrige økonomi. Ofte hjælper vi også med decideret skatte- og momsmæssig rådgivning for virksomheder, som i øvrigt får udført bogføring og regnskab ved anden revisor. Desuden udfører vi opgaver for ejerleders holdingselskaber og ejendomsselskaber.

Er du lønmodtager med gode indkomstforhold, vil der også ofte være grund til at kende os. Vi kan naturligvis hjælpe med gennemgang af selvangivelse, optimering af fradrag m.v. Vi kan også hjælpe i mere enkeltstående dispositioner og hændelser som f.eks. forældrekøb, køb og salg af fast ejendom, medarbejderaktier, udstationering, skattemæssig flytning til eller fra Danmark, skift af pengeinstitut m.v.

Som en særlig kompetence skal fremhæves forældrekøb, hvor vi via vores unikke faglige sammensætning af kompetencer tilbyder alle relevante ydelser på et sted. Vi tør godt kalde os landets førende indenfor forældrekøb.

Mange af vores klienter er såkaldte ”hybrider”. Mennesker som både har en lønindkomst, men som også har f.eks. udlejning af fast ejendom, værdipapirbeholdninger, pantebreve, andele i virksomheder som K/S, I/S eller måske er partner i et ApS eller A/S.

Vores spidskompetence er at hjælpe vores klienter med at navigere frem til den optimale løsning. Vi hjælper dig gerne med at belyse dine muligheder, så du selv kan vælge den bedste løsning for dig. Vi går til grænsen. Det er det vi får vores betaling for. Men du kan også være tryg. Det er et mantra hos os, at vi ikke laver noget, der ikke ville kunne tåle at komme i TV.

Vi sætter en ære i at levere hele løsninger, hvor det er muligt. Vi har kompetencer indenfor et bredt felt at de udfordringer, som vores klienter typisk står med.  Kan vi ikke løse hele sagen in house, har vi et solidt netværk i advokatbranchen, i den finansielle sektor og andre relevante steder, som kan bistå på samme høje niveau og med samme integritet, hvis en opgave ligger udenfor vores kompetencer.

Vi er ikke de billigste på markedet. Vi vil ofte have et højere honorar end mange mindre revisionskontorer – blandt andet fordi vi leverer noget andet og mere, som gerne skulle give en væsentlig merværdi for dem, som har vist os den tillid at være kunder i vores butik. Til gengæld er vi ofte noget billigere at sætte i gang end rådgivere med tilsvarende kompetencer i de større revisions- og advokathuse. 

Hos PrivatRevision arbejder vi som et team. Du vil som udgangspunkt have en fast kontaktperson. Men vi sætter også en ære i, at du skal have den bedst mulige rådgivning – også hvis det er en anden end din sædvanlige kontaktperson, der sidder med de bedste kompetencer. Det synes vi, at vi skylder vores klienter.

Er du i vores målgruppe? Så kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.