Formuerådgivning

Har du allerede en formue af en vis størrelse, vil du ofte allerede være blevet mødt med adskillige tilbud om rådgivning.

Det kan være fra din virksomheds eller arbejdsgivers revisor eller advokat, fra dit pengeinstitut eller fra en private banker eller investeringsrådgiver. Det kan nogle gange være omfattende at sætte sig ind i, hvilke muligheder man får tilbudt, og om der er nogle bagvedliggende interesser bag de produkter, man får tilbudt.

PrivatRevision tilbyder uvildig formuerådgivning. Vi har ikke andre interesser, end at du skal stilles bedst muligt.

Vi kigger hele vejen rundt. På dine investeringer, ejendomme, pensions- og forsikringsforhold, på dine finansielle forhold samt – ikke mindst – på dine skatteforhold.

Vi kigger på optimering af de aktuelle forhold. Desuden drøfter vi de langsigtede perspektiver og hjælper eventuelt med at konstruere en strategi, som passer på dine forhold og dine ønsker til fremtiden.

Aktiv formueplanlægning indeholder ofte en række hensyn, hvor en lang række fagområder ofte skal spille sammen. Vi er gode til skat, fast ejendom, finansielle forhold og planlægning. Desuden har vi et netværk af kompetente specialister, vi kan bringe i spil, såfremt dele af rådgivningen eller formueplanlægningen kommer ud over vores primære kompetenceområder.

I forbindelse med skatterådgivning kan det oplyses, at international skatteplanlægning indgår, såfremt der er faktiske internationale omstændigheder ved dine forhold. Det kan f.eks. være, at du bor eller overvejer at flytte til udlandet, eller at en eller flere at dine indtægter stammer fra andre lande.

Har du derimod kun nationale danske interesser, fokuserer vi på skattemæssig optimering efter de interne danske regler.