Genansættelse og genoptagelse af Skat

Du kan få genansat eller genoptaget din selvangivelse ved 3-4 år tilbage i tiden. Det kan være, hvis du har glemt et fradrag, eller hvis der er fejl i skatteansættelsen i øvrigt. Der kan aftales timesats eller, at vi honoreres med 25% af din kontante besparelse.

Er du i tvivl om, hvorvidt du har betalt for meget i skat?Lad os gennemgå din skat, dine fradrag og dine eventuelle regnskaber for at se, om der er noget at komme efter. Det kan være, at du som lønmodtager med mange rejsedage eller med langt til arbejde, er i tvivl om du får udnyttet fradragsreglerne.

Du kan også være virksomhedsejer, som ønsker en seccond opinion på dine skattebetalinger. Og så kan genansættelse af din skat være relevant.

Endelig kan der være kapitalgevinster eller beskatning af goder til rådighed (fri bil, bolig gennem selskab m.v.), som du kan ønske, at der kigges nærmere på.

Der findes en række muligheder for at få genansat og genbehandlet din skatteansættelse. En genansættelse vil som regel kunne ske, hvis der foreligge nye oplysninger eller nye forhold, der har relevans for ansættelsen af din skat for det netop overståede indkomstår eller længere tilbage.

Frister for genansættelse og genoptagelse af årsopgørelse

En ordinær genansættelse eller genoptagelse skal normal ske inden d. 1. maj i det fjerde år efter det indkomstår, som ønskes genansat. Dog kan der ved særlige omstændigheder søges om ekstraordinær genansættelse / genoptagelse længere tilbage. Det vil f.eks. sige, at 2020 kan genansættes frem til 30. april 2024.

Under helt særlige omstændigheder kan der genansættes eller genoptages skat og årsopgørelse 10 år tilbage.

Hvis du driver selvstændig virksomhed, har du tillige mulighed for at foretage selvangivelsesomvalg for de foregående år. Her behøver der ikke at foreligge nye oplysninger. Her kan du blot ombestemme dig – f.eks. hvis vi ved nærmere eftersyn finder ud af, at du skulle have benyttet virksomhedsordningen i stedet for kapitalafkastordningen. Fristen for selvangivelsesomvalg er 30. juni i det andet år efter indkomståret, der ønskes omvalg for.

De to frister er uafhængige af hinanden.

Kontakt os hvis du vil vide mere om genansættelse eller genoptagelse af  din årsopgørelse og skat. Der er ofte noget at komme efter.