Tilflytning til Danmark

det engelske flag

Ved tilflytning til Danmark menes, at personer, der ikke hidtil har været fuldt skattepligtige til Danmark, bliver fuldt skattepligtige til Danmark. Bliver man fuldt skattepligtig til Danmark, skal man beskattes til Danmark af hele sin globale indkomst – dog som udgangspunkt med fradrag af de skatter, man allerede har betalt til udlandet af indkomst der.

Man indtræder i fuld skattepligt til Danmark, når man får bopæl i Danmark og tillige tager ophold i Danmark. Bopæl i Danmark får man, hvis man råder over bolig i Danmark. Ophold indtræder, hvis man har bolig her og er her i mere end 180 dage på et år eller 3 mdr. i træk eller, hvis man er her i 183 dage. Dette er vel at mærke, hvis opholdet skyldes ferie eller lignende. Varetager man derimod erhvervsarbejde, og har man bolig til rådighed (det kan også være ægtefælles eller families bolig), har man dog meget hurtigt pådraget sig fuld skattepligt til Danmark – og det vil derefter være strafbart ikke at selvangive og betale skat til Danmark.

Særligt for erhvervsdrivende kan det være meget nemt også uforvarende at komme til at indtræde i fuld skattepligt til Danmark. Der dukker da også igen og igen afgrænsningsproblematikker op, hvis f.eks. en britisk statsborger, der bor i Storbritannien, er hver anden weekend hos sin ægtefælle i Danmark. Der er igen og igen udfordringer med at afgrænse, hvornår der indtræder bolig og ophold, og hvor meget man kan arbejde eller ikke kan arbejde i Danmark, før at det indtræder.

PrivatRevision har massiv erfaring i vejledning og skattesager omkring indtræden i fuld skattepligt til Danmark. Både for udlændinge, der flytter hertil, og for danskere, som påtænker at flytte hjem igen (eller som netop ikke ønsker at flytte hjem men gerne vil have en feriebolig eller teaterlejlighed her).

NB: I forbindelse med tilflytning kan det være ganske vigtigt at opgøre indgangsværdien på dine skatterelevante aktiver. Har du f.eks. en aktiebeholdning i Spanien, som du har købt for år tilbage for 1 mio. kr. , og som er 5 mio. kr. værd, når du flytter til Danmark, er det vigtigt at få registreret en indgangsværdi ved tilflytning. Når du en gang sælger dem (eller fraflytter igen), skal du dermed kun betale skat til Danmark af den værditilvækst, der har været, imens du har boet i Danmark. Sælger du aktierne efter et år i Danmark for 7 mio. kr., skal du således kun betale aktieavanceskat til Danmark af 2 mio. kr. (som er værditilvæksten, mens du har boet i Danmark) fremfor af den samlede fortjeneste på 6 mio. kr.

Desuden er det vigtigt med registrering af indgangsværdier. Du skal nemlig exit-beskattes af udgangsværdien, hvis du fraflytter igen.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker hjælp og sparring omkring skattemæssig tilflytning til Danmark.