Klagesager – gratis vurdering

Har skattemyndighederne truffet en afgørelse, du er uenig i?

Få en gratis vurdering af din sag og eventuelt godtgørelse af dine omkostninger til at føre sagen.

Hvis du som privatperson eller selvstændigt erhvervsdrivende ikke er enig i en afgørelse vedrørende dine skattemæssige forhold, har du ifølge loven ret til at klage over afgørelsen.

Hos PrivatRevision er vi specialister i skatteret og skatteproces, og vi kan føre din klagesag inden for klagesystemet ved Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnet og Landsskatteretten.

Vi foretager først og fremmest en gratis vurdering af din sag. Herefter kan vi tilbyde at planlægge sagens forløb samt at estimere såvel omkostninger som alternative muligheder.

Staten godtgør omkostninger til rådgiver

I klagesager har privatpersoner krav på, at staten dækker udgifter til din rådgiver og repræsentant som følge af retssikkerhedsmæssige årsager. Dermed får man godtgjort de omkostninger, der er forbundet med at føre sagen.

Som udgangspunkt indleder vi kun sager, vi vurderer kan vindes. Nogle gange når vi frem til, at det kan være bedre at indrette sig efter skattemyndighedernes afgørelse – selvom man måske ikke er helt enig.

Omkostningsgodtgørelse:

– Ved afslag eller delvis medhold godtgøres 50 pct. af omkostningerne til rådgiver

– Ved fuld medhold eller medhold i overvejende grad godtgøres 100 pct. af omkostningerne til rådgiver

Som det fremgår, får skatteyder som minimum godtgjort 50 pct. af udgifterne til sagkyndig bistand fra staten.

Vælger du PrivatRevision som din partsrepræsentant, kan du være sikker på, at klagesagen føres med udgangspunkt i at opnå det bedste resultat for dig. Vi har stor erfaring med klagesager.

Bemærk at klagesager med omkostningsgodtgørelse fra staten IKKE må føres som no-cure-no-pay.