Årsrapport selvstændig

Som selvstændigt erhvervsdrivende er man ikke formelt underlagt de samme regnskabs- og rapporteringskrav, som er gældende for selskaber. Der kan dog være god grund til, at man ikke af den grund går på kompromis med kvaliteten.

Først og fremmest er det naturligvis vigtigt, at regnskabet rent faktisk giver ejeren den information, der er nødvendig omkring virksomhedens evne til at skabe overskud, og viser, hvor pengene tjenes og bruges. Dette bør som hovedregel vises med 2-4 sammenligningsår, så man kan se tendenser og udvikling i sin forretning.

Man skal tillige give et overblik over virksomhedens finansielle stilling ved en balance, som opgør aktiver, gæld og egenkapital, og hvor poster som moms, lønsumsafgift, debitorbeholdning m.v. bliver gået efter – også selvom der ikke er krav om revision fra offentlig side.

Endelig har årsregnskabet for en selvstændig erhvervsdrivende direkte sammenhæng med indehaverens skatteforhold. Derfor udarbejdes som hovedregel også en skattemæssig opgørelse samt en overskudsdisponering og skatteoptimering. Som oftest sker dette efter virksomhedsskatteordningen og med inddragelse af ægtefællens skatteforhold, overskudsdeling imellem ægtefæller, skattemæssige hensættelser, fradrag, hjemmekontor, kørsel, og hvad der ellers hører til generel skatteoptimering for den selvstændigt erhvervsdrivende.

Hos PrivatRevision er vi rigtig gode til årsregnskaber for selvstændigt erhvervsdrivende. Vel at mærke regnskaber, som gør dig klogere på din virksomhed, og som optimerer skatten, så det kan mærkes.

Samtidig vil regnskabet også ofte danne et godt beslutningsgrundlag for dit pengeinstitut i forbindelse med optagelse eller opretholdelse af finansiering.

Vi er ikke de billigste på markedet. Det er der nogle andre, der må være. Til gengæld leverer vi kvalitet, som tåler sammenligning med ethvert andet regnskabsprodukt til selvstændigt erhvervsdrivende. Og så kan vi meget ofte finde skattebesparelser, fordi netop skat er vores speciale.

Regnskaber kan udarbejdes på baggrund af afstemt bogføring, vi får leveret, eller vi kan tilbyde at udføre bogføring for virksomheden.