Bindende svar moms

Momslovgivningen er kompleks. Og den bliver ikke mindre kompleks af det forhold, at den både reguleres af EU-retten og indenfor rammerne heraf af national dansk praksis.

Der kan derfor ofte opstå situationer, hvor det ikke står lysende klart, hvilken momsmæssig position, man har. Dette kan f.eks. være i situationer, hvor der skal leveres sammensatte ydelser bestående af momsfri og momsbelagte ydelser. Det kan også være i relation til fast ejendom, i relation til tilskud og naturligvis i talrige andre situationer.

Et bindende svar kan ofte med fordel tages, inden der disponeres. Med et bindende svar får man tryktestet sin momsmæssige stilling ved skattemyndighederne. Får man medhold i sin påstand, vil Skattestyrelsen som udgangspunkt være bundet i 5 år frem. Får man ikke det ønskede svar, har man mulighed for at justere sin forretningsmodel og derefter at spørge igen.

Udarbejdelse af anmodning om bindende svar på momsområdet kræver indsigt i den momsretlige regulering – både den nationale danske regulering samt den toneangivende praksis fra EU-domstolen. Desuden spiller de øvrige EU-retlige retskilder som direktiver, udtalelser fra Generaladvokaten m.v. en afgørende rolle for, hvor langt den danske praksis kan bevæge sig i forhold til direktiv og EU-domstolens praksis, og for hvordan grænsetilfælde tolkes.

Yderligere skal man på momsområdet være bevidst om, at Skattestyrelsen i de seneste år har uddannet deres medarbejdere massivt på momsområdet, og at den dialogpartner, man møder ved Skatteforvaltningen, kan være overordentlig kompetent på sit område.

En anmodning om bindende svar på momsområdet kræver derfor grundig forberedelse samt, at rådgiver kan matche kompetenceniveauet ved skatteforvaltningen. Hos PrivatRevision råder vi over to Masters med specialisering i momsret. Det giver et rigtig godt udgangspunkt for et ønsket udfald af en anmodning om bindende svar på momsområdet.