Genansættelse af moms

En virksomheds momsbetaling kan genansættes i 3 år tilbage, hvis der er fejl i momsindberetningen.

Grundlæggende er der 3 typer af hændelser, som sædvanligvis kan føre til en genansættelse/ændring af virksomhedens momstilsvar.

1. Virksomheden kan være blevet udtaget til kontrol. Kun i de allerfærreste virksomheder er bogføringen 100% fejlfri. Især hvis der løber mange transaktioner igennem. Det er nemlig ikke altid fuldstændigt indlysende, hvilken momsmæssig behandling og dermed hvilken momskode hver enkelt transaktioner i virksomheden skal have – og det er sjældent, at man har højt betalte momseksperter til at forestå selve bogføringen.

En kontrol fra Skattestyrelsen vil derfor meget ofte medføre større eller mindre korrektioner. Nogle kan man være enig i, imens andre kan synes urimelige. Er din virksomhed udtaget til momskontrol, hjælper vi gerne med enten at klargøre virksomhedens bogføringsmateriale til kontrollen eller til at vurdere og besvare Skattestyrelsens eventuelle korrektion eller genansættelse af virksomhedens moms.

Vi kan hjælpe med ordinære genansættelser, som alene har momsmæssige konsekvenser. Desuden har vi erfaring i sager, hvor skattemyndighederne påstår, at der kan være tale om momssvig, og hvor momsproblematikken således går hånd i hånd med en strafferetlig sanktion overfor virksomheden eller dennes ledelse.

2. Den anden situation er, hvis der sker ændringer i virksomhedens anvendelse af aktiver, der enten er taget momsfradrag for, eller hvor der netop ikke er taget momsfradrag, og aktiver overgår til momspligtig aktivitet. PrivatRevision kan hjælpe med genoptagelse af momsangivelse samt assistere i håndtering og opgørelse af momsreguleringsforpligtelser.

3. Endelig kan virksomheden have blandede aktiviteter eller aktiviteter omkring fast ejendom, som medfører at virksomheden har rådført sig med momsrådgiver omkring optimering af virksomhedens moms – og hvor man kommer frem til muligheder for også at optimere tilbage i tid.

Lad PrivatRevision se på mulighederne for genansættelse af virksomhedens moms. Det kan meget ofte betale sig hjem mange gange.