Forskerskatteordning

det engelske flag

Forskerskatteordningen har til formål at få højtlønnede personer motiveret til at søge job i Danmark og herunder at hjælpe danske virksomheder til at få højtuddannet og højtprofileret arbejdskraft fra udlandet.

Forskerskatteordningen kan benyttes af personer, der ikke har været skattepligtige til Danmark i de seneste 10 år. Dette tages meget bogstaveligt og omfatter de fleste indkomstarter. Dertil har det betydning, om man har været anmeldt som skattepligtig i Danmark, uanset om der har været en indkomst (f.eks. hvis man har glemt at melde flytning).

Ordningen kan både bruges af personer, der aldrig har boet i Danmark, og af personer, der blot har været fraflyttet i mindst 10 år og ikke har haft arbejdsindkomst i Danmark i perioden.

Anvendelse af forskerskatteordningen kræver desuden, at der er tale om et lønnet arbejde med en bruttoløn på mindst 72.500 kr. efter ATP og efter fradrag af ferie uden løn, hvis der ikke er optjent ferie.

Endelig er der en række formalia omkring registrering, der skal opfyldes.

Opfylder man kriterierne for at kunne bruge forskerskatteordningen, er der imidlertid store fordele for de fleste. Man har derefter 7 år med en flad skat på 27% + AM-bidrag = samlet 32,84% skat (de 27% trækkes efter AM-bidrag). Man må tåle, at der så ikke er fradrag – men det kan de fleste i den relevante indkomstkategori formentlig leve med, når skatten til gengæld er under 33% samlet.

Dertil skal man nøje iagttage pausereglerne, hvis man i en periode, imens man er under forskerordningen, mister sit job og skal finde et nyt under samme ordning. Overholder man pausereglerne, kan man fordele sine 7 år under forskerordningen over flere periode. Gør man ikke, udtræder man til gengæld af ordningen og er forhindret i at benytte den i mindst 10 år frem.

Kontakt os gerne for vejledning omkring forskerskatteordningen.