Forældrekøb fra start til slut

Hos PrivatRevision kan vi hjælpe dig hele vejen igennem. Fra du kigger på mulig forældrekøbslejlighed, til du sælger den igen.

Du kan bruge os hele vejen – eller blot til de opgaver, du ønsker hjælp til.

TRIN 1 –  Forældrekøb Opstart – når du har fundet en egnet eller interessant lejlighed, kan vi hjælpe dig med at regne på, hvordan økonomien kan forventes at blive i et forældrekøbsarrangement med den pågældende lejlighed. Vi ser på lejefastsættelse, skat, likviditet på kort og på langt sigt samt på, hvad du kan forvente at få ud af investeringen. Vi tager p.t. 3.900 kr. inkl. moms for opstartspakken.

TRIN 2 – Køberrådgivning, skøde m.v. – i selve købsprocessen kan vi hjælpe med køberrådgivning, tinglysning af skøde, dialog med modparts advokat, med ejendomsmægler, refusionsopgørelse m.v. Køberrådgivning koster 6.900 kr. som fast pris*. Vi tager 3.900 kr. inkl. moms for skøde, tinglysning og refusionsopgørelse.

TRIN 3 – Lejekontrakt for forældrekøb – vi kan udarbejde lejekontrakt med de mulige betingelser, du måtte ønske, fastsætte leje, evt. fremleje af værelse m.v. Vi tager FRA 1.500 kr. inkl. moms pr. lejeforhold.

TRIN 4 – Forældrekøb Regnskab – hvert år skal der udarbejdes et skattemæssigt regnskab. Dette er særligt nødvendigt, såfremt du ønsker at benytte virksomhedsskatteordningen, hvilket som regel er en god ide. Vi udfører bogføring, opstiller regnskab og indberetter til skattemyndighederne inden selvangivelsesfristen. Vi tager 3.900 kr. inkl. moms for Forældrekøb Regnskab.

TRIN 5 – Salg – når lejligheden skal sælges kan dette ske til trediemand eller til din eller jeres datter eller søn. Vi kan assistere med optimering af en evt. skattepligtig ejendomsavance eller med salg på fordelagtige vilkår.

PrivatRevision hjælper dig hele vejen igennem. Vi er specialister på forældrekøb, og sidder med forældrekøb opstarter, regnskaber, overdragelser og lejekontrakter dagligt.

*pristillæg ved ejendomme med handelspris over 8 mio. kr.