Kapitalgevinster

Kapitalgevinster

Kapitalgevinster er – måske ikke overraskende – ofte genstand for skatteplanlægning men også for skattesager.

Ejendomsavancer er et speciale hos PrivatRevision. Vi arbejder hver dag med optimering af ejendomsavancer og herunder intensivt med fritagelsesbestemmelserne, hvor PrivatRevisions team står bag flere videnskabelige afhandlinger og en særdeles omfattende række af sager ved skattemyndigheder og ankeinstanser.

Vi kan bistå med såvel avancer på bolig- og fritidsejendomme som på erhvervsejendomme, grunde og projekter. Desuden er vi særdeles godt inde i de momsregler, som ofte aktualiseres for professionelle ejendomsaktører.

Aktieavancer på børsnoterede papirer reguleres forholdsvist stramt. Her vil planlægning ofte være reduceret til at planlægge, om man omfattes af realisations- eller lagerbeskatning, samt om aktiebeholdningerne skal lægges fra frie midler, fra pensionsmidler eller igennem et investeringsselskab.

For unoterede papirer er valgmulighederne flere. Dertil kommer avancer eller blot investering i optioner, futures, køberetter og medarbejdeaktieprogrammer.

Hos PrivatRevision har vi omfattende erfaring i beskatning af forskellige typer papirer i såvel simple som i sammensatte skattemiljøer. Vi kan rådgive såvel enkeltpersoner som grupper af personer herunder omkring optionsordninger m.v.

Andre kapitalgevinster og herunder kursgevinster, gevinst på fordringer og andre kapitalgevinster vil også ofte falde indenfor vore kompetencer.

Kontakt os, hvis du ønsker rådgivning omkring forventede eller allerede indtrufne kapitalgevinster, eller hvis du ønsker dialog om en strategi for opnåelse af fremtidige skattefordele ved hjemtagelse af kapitalgevinster.