Frivillig akkord

Er du havnet i en situation, som kræver forhandling med kreditorerne om gældsnedsættelse og/eller rentestop?

Der kan være mange årsager til, at man kommer i økonomiske problemer. En akkord er en aftale, hvor man sammen med eventuel rådgiver får kreditorerne til at indse, at betaling af hele den stiftede gæld med tillæg af renter ikke er realistisk.

Kreditorerne stilles dermed overfor valget imellem enten at få, hvad de kan fra dig når du er på benene, eller at risikere at få meget mindre ved en eventuel konkurs.

Med en akkord aftaler man, at der så betales så meget som muligt – enten her og nu eller over en periode. En akkord er ofte både til gavn for den gældsatte, som ofte kan beholde sin forretning og/eller sine ejendele. En akkord er endvidere og ofte til gavn for kreditorerne, der ellers nemt kommer til at stå med et illusorisk krav.

Akkord kan i øvrigt have visse skattemæssige fordele for kreditor, hvilket kan animere den professionelle kreditor til at indgå i en akkord.

Som skyldner skal man modsat være meget opmærksom på ikke at få den “forkerte” slags akkord. I mange tilfælde er gevinsten ved en akkord at betragte som skattepligtig indkomst. Dette kan vi hjælpe dig med at afklare, ligesom vi kan hjælpe med at tilstræbe en akkord uden skattemæssige konsekvenser for dig.

Der findes to typer af akkord. Frivillig akkord via aftale og tvangsakkord i skifteretten.

PrivatRevision har forhandlet en lang række frivillige akkorder, hvor enten alle kreditorer eller udvalgte kreditorer har tiltrådt en aftale, hvor skyldners gæld er nedsat til noget, som kan betales over f.eks. fem år. For frivillige akkorders vedkommende hersker der udbredt aftalefrihed. Dermed kan akkorder indgås for hele eller dele af kreditormassen. Der kan også indgås forskellige akkorder med de forskellige kreditorer.

Frivillige akkorder er ofte aktuelle, når der kun er én kreditor – banken. Her skal banken dog ofte indse, hvad alternativerne er.

Modsat en frivillig akkord findes tvangsakkord, som stemmes igennem af et flertal af kreditorerne i skifteretten. Dette foregår ved såkaldt rekonstruktionsbehandling, som både kan omfatte virksomheder og privatpersoner.

I de fleste situationer sker arbejdet med en akkord under hensyntagen til, at vores klient skal stilles optimalt, hvis der senere skal søges gældssanering.

PrivatRevision har omfattende erfaring med forhandling af akkorder for såvel private som for virksomheder.