Familielån

  • Familielån
    fra 1.500 kr.
    Inklusiv rådgivning

Familielån

Et familielån kan være et velegnet redskab til at fordele midler i familien – uden beskatning. Familiegældsbreve koster fra 1.500 kr. inkl. moms – inkl. rådgivning.

Der kan være mange årsager til, at der er ønske om overførsel af penge internt i familien.

Ofte er der tale om forældres ønske om at understøtte deres børn økonomisk – enten som et arveforskud eller som en håndsrækning, imens de voksne børn er ved at etablere sig, og imens forældrene kan nå at se, at nogen får glæde af deres formue.

I andre situationer lånes der penge fra forældre til børn eller måske imellem søskende, hvis den ene i en søskendeflok måske har overtaget familievirksomheden eller en fast ejendom, og de øvrige søskende skal kompenseres.

Familielån har den fordel, at der ikke er tale om gave eller arv, som ellers er skattepligtige. Fra forældre til børn er der 15% bo- og gaveafgift. Imellem søskende er der fuld indkomstbeskatning af større kontantgaver.

Indgår der en erhvervsvirksomhed i et lånearrangement – enten i virksomhedsordningen eller et aktie- eller anpartsselskab – er der særdeles hårdhændede konsekvenser, hvis der udlånes eller foræres penge til familiemedlemmer. Det kaldes somme tider for “tripple-beskatning”.

Når penge skal udlånes eller på anden måde fordeles i familien, er det vigtigt at have rådgiver med på råd. Dels skal pengene bevæge sig den rigtige vej. Dels er der strenge krav til dokumentation, aftaletidspunkter samt en række andre hensyn, der kan vise sig meget væsentlige.

Det skal tages i betragtning, at familielån ofte er et velegnet redskab til at supplere i arveplanlægning eller ved skatteoptimal overdragelse eller afståelse af fast ejendom.

PrivatRevision bistår gerne med rådgivning omkring indgåelse af det rette lånearrangement. Vores viden indenfor skatteret, formueret og familieret medfører, at vi ofte kan bistå med at tilrettelægge komplekse strategier, som indeholder familielån som ét blandt flere elementer.

Vi kan naturligvis også bistå i mere simple lånearrangementer, hvor ma blot ønsker at sikre sig, at tingene er i orden, at underskrifterne er dokumenterede – og at en ansvarsforsikret rådgiver indestår for arrangementet.

PrivatRevision tager som udgangspunkt 1.500 kr. inkl. moms pr. gældsbrev for gældsforhold op til 1 mio kr. Herefter aftales priser individuelt. Gældsbrev udarbejdes til de konkrete forhold, og der signeres enten med vidner eller via NEM-ID.