Lejekontrakt

  • Lejekontrakt eller fremlejekontrakt
    1.500 kr.

Lejekontrakt eller fremlejekontrakt fra kun 1.500 kr. inkl. moms. 

Når du udlejer en lejlighed, skal du have en aftale med lejer omkring lejeforholdets nærmere detaljer.

Principielt er det ikke ulovligt at indgå en lejeaftale mundtligt. Dog må det af dokumentationshensyn altid anbefales, at lejekontrakten fremstår skriftligt, og at du har haft den fornødne bistand til at indrette lejekontrakten således, at denne både overholder lovens krav og således, at du ikke risikerer at blive stillet urimeligt ringe i tilfælde af en senere tvist med lejer, fremlejer eller med myndighederne.

Dette gælder også, selvom du udlejer til dit barn.

Det er nemlig ofte sådan, at selvom man køber en lejlighed, som ens barn skal bebo, bliver det senere en anden og måske fremmed lejer, som indtræder i lejemålet.

Når du udlejer til dit barn, vil det ofte være skattemæssige hensyn og måske et rimelighedshensyn, der vejer tungt, når lejeforholdets vilkår skal fastsættes.

Lejer du derimod ud til en fremmed, ønsker du som udgangspunkt mest muligt i leje og bedst mulig sikkerhed. Lejer vil til gengæld ofte føle, at de har modsatrettede interesser. Særligt i Aarhus og København må man tage med i sine overvejelser, at et lejemål til fremmede skal kunne “tåle en tur forbi” Huslejenævnet. Her er der heldigvis råd at hente, hvis man søger rådgivning, og hvis man træffer de nødvendige forholdsregler.

Det kan ligeledes være, at din søn eller datter planlægger at bebo forældrekøbslejligheden med en kammerat eller kæreste. Her er det ofte mest hensigtsmæssigt, at der etableres et lejeforhold til dit barn, og at der fra dit barn etableres et fremlejeforhold til samboen via en fremlejekontrakt.

For at udarbejde leje- eller fremlejekontrakt har vi brug for, at du sender:

– Navn og adresse på udlejer samt navn på lejer

– Adresse på lejemål samt beskrivelse (f.eks. 2 værelser, køkken og badeværelse)

– Husleje og depositum

– Ønsket lejeperiode (vi anbefaler tidsbegrænsning hvis der er grund til dette)

– Ønsker til lejemålets stand ved ind- og udflytning (vi tilretter efter gældende lejelovgivning)

– Andre ønsker (f.eks. ingen tobaksrygning, ingen husdyr, ikke bore i rå betonvægge, overholdelse af husorden, deltagelse i havedag eller trappevask-turnus osv.)

Vor honorar for rådgivning omkring lejeforhold og udarbejdelse af lejekontrakt eller fremlejekontrakt er for udlejning til egne børn normalt 1.500 inkl. moms pr. lejeforhold. Beløbet er fradragsberettiget for udlejer. Ved udlejning til andre end egene børn eller ved særlige forhold kan prisen ændres.