Udlejning

Udlejning

Når dit barn fraflytter en forældrekøbsbolig, kan det være værd at overveje, om boligen skal sælges, eller om man vil beholde den som investering og leje den ud – ofte med et fornuftigt afkast.

Når man ejer f.eks. en lejlighed i en af landets største byer, om man udlejer denne til tredjemand, vil der på langt sigt ofte være to væsentlige fordele. For det første kan man ofte få et overskud på udlejningen. Denne overskudslikviditet kan man spare op i virksomhedsordningen til lav beskatning. Man kan også anvende pengene til at afvikle evt. gæld i lejligheden. Med andre ord kan man lave et set up, hvor lejerne over en årrække indirekte betaler din lejlighed af, og hvor du efter en årrække alt andet lige vil have fået opbygget en betydelig friværdi.

For det andet er du repræsenteret med et aktiv – lejligheden – på et marked, der historisk har været rigtigt attraktivt, og som har budt på en vedvarende værdistigning de sidste hundrede år, hvis man renser for kriser af forskellig karakter.

Der er naturligvis nogle forhold, man skal være opmærksom på. Særligt skal man sikre sig, at man har de bedst mulige betingelser for at tidsbegrænse lejemålet. Dels for at holde boligen omsættelig, og dels for at sikre adgang til belåning på almindelige realkreditvilkår for private. Dette kræver eksempelvis en tidsbegrænset lejekontrakt i forhold til kreditinstituttet, imens ejerforeningen måske har nogle andre hensyn, man ønsker at der tages højde for.

PrivatRevision kan rådgive dig i en række af de forhold, som knytter sig til udlejning af fast ejendom.

Kontakt os og hør nærmere.