Sælgerrådgivning

Få timers rettidig rådgivning kan nogle gange gøre hele forskellen

PrivatRevision tilbyder sælgerrådgivning i forbindelse med ejendomshandel – både hvis vi er involveret i processen med udarbejdelse af skøde eller regnskab – men også hvis du  ønsker en ekstern og uvildig part til at rådgive dig.

Selve handelsprocessen omkring tinglysning, skøde m.v. vil ofte blive varetaget af ejendomsmægler. Handler du uden mægler, kan vi naturligvis hjælpe med denne del. Men der er også andre hensyn:

Når du skal sælge en ejendom, er det ofte centralt at interessere sig for de skattemæssige konsekvenser.

Har du boet i en bolig, som du er ved at sælge, vil du ofte ikke skulle betale skat af den fortjeneste, som måtte opstå. Dette kræver dog, at grunden er under 1.400 m2 eller, at der ikke kan udstykkes en ekstra grund som følge af offentlig erklæring. Hvis du er i tvivl, kan det være en god idé at søge rådgivning. Vores erfaring viser, at folk kan blive overraskede over, at de pludselig er skattepligtige af fortjenesten på deres egen bolig. Ofte skal der dog  blot de rette og rettidige foranstaltninger til, for at en ellers skattepligtig avance kan blive skattefri.

Er der tale om en ejendom, hvor avancen er skattepligtig, er der en række muligheder for at minimere beskatningen. Muligheder som også ofte kræver planlægning.

I forbindelse med salg af erhvervsejendomme, vil der ofte være problematikker omkring genvundne afskrivninger, opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum,  momsreguleringsforpligtelser samt rådgivning omkring og evt. afvikling af interessent- eller kommanditselskaber eller parkering af provenuet i en virksomhedsskatteordning eller i et holdingselskab.

Hvis sælger er gift, kan der yderligere være en række ægteskabsretlige og skatteretlige aspekter, som kan være værd at have med i overvejelserne.

Rådgivning kan være få timer for et uproblematisk salg af et parcelhus. Der kan dog også være tale om mere omfattende rådgivningsopgaver, hvor kombinationen af vore kompetencer indenfor ejendomshandel, skat og formueret kan give dig betydelige fordele.