Selskabers skattepligt

det engelske flag

Hvis du har et anpartsselskab eller et aktieselskab – eller et udenlandsk selskab – kan det forekomme indlysende, at selskabet skal beskattes der, hvor det er hjemmehørende.

Det er imidlertid ikke så enkelt. I dansk skatteret skal et selskab som udgangspunkt beskattes der, hvor ledelsen har sit sæde, eller hvor de daglige øverste beslutninger om selskabets drift træffes. Det betyder, at f.eks. et spansk registreret selskab udmærket kan blive skattepligtigt til Danmark, hvis eneanpartshaver og direktøren flytter til Danmark.

Modsat kan et dansk selskab også udtræde af fuld dansk skattepligt – men måske bevare en begrænset skattepligt af sine aktiviteter i Danmark.

I kombination med selskabets skattepligtsforhold skal ses en eventuel hovedanpartshavers skattepligt og herunder værdien af anparterne eller aktierne i selskabet.

Flytter en hovedanpartshaver af og direktør i f.eks. et spansk selskab til Danmark, vil der således både kunne ske en indtræden af skattepligt for selskabet, men også skulle registreres en indgangsværdi på anparterne for hovedanpartshaveren, således at denne beskattes til Danmark af værdiudviklingen i selskabet efter hans eller hendes flytning til Danmark som person.

Det kan være komplekst og kræve indgående rådgivning. Kontakt os gerne for en yderligere dialog.