Årsopgørelse

Får du de rigtige fradrag? Og bliver du korrekt beskattet af din indkomst?

Lad PrivatRevision gennemgå din årsopgørelse. Det koster fra 2.500 kr. inkl. moms.

Skal vi tage et kig på din årsopgørelse? Vi kan gennemgå, om du får de rette fradrag. Om du betaler skat af indkomst eller aktiver du ikke har?

Dertil kan vi gennemgå, om du bliver korrekt beskattet af den indkomst og/eller de gevinster, du har. Dette er særligt vigtigt. Både fordi du ikke skal betale for meget i skat. Men også fordi det kan være strafbart, hvis du betaler for lidt.

Mange indberetninger går automatisk. Det før f.eks. løn fra dansk arbejdsgiver, renter i danske pengeinstitutter, aktiegevinst i dansk depot m.v. Men der er også mange indtægter, man selv skal indberette eller i det mindste kontrollere. Det kan være enhver form for indkomst fra udlandet, udenlandsk ejendom, honorarer, kursgevinster på flexlån m.v.  Og det er dit ansvar, at årsopgørelsen indeholder de korrekte oplysninger.

En gennemgang koster 2.500 kr. inkl. moms for en enkelt person og 3.500 kr. inkl. moms for et ægtepar.

Ved gennemgangen kan vi justere på eller indtaste fradrag, og vi kan beregne disse ud fra kendte oplysninger.

Vi kan også indberette de forskellige indkomstarter ud fra kendte opgørelser.

For at gennemgå din årsopgørelse har vi brug for følgende:

  • Adgang til din personlige skattemappe. Dette gives på skat.dk, login som Borger, vælg Profil, Giv adgang til CVR-nr. 26346444 (indtastes 2 gange), Alle informationer (vi har brug for at kunne se tidligere årsopgørelse og skatteoplysninger)
  • Oplysninger om indkomst, gevinster og tab som ikke allerede er indberettet
    • Udland, unoterede aktier, salg af ejendom m.v.
  • kørsel til og fra arbejde
  • Antal rejsedage for arbejdsgiver og hvem der har betalt kost og logi
  • børnebidragsbetalinger
  • Regninger og betalingsdato for udgifter omfattet af servicefradrag

Gennemgangen vil efterfølgende være over telefon, Teams eller mail.

Fristen for at indberette er 1. maj året efter indkomst året for de fleste lønmodtagere. Har du virksomhed, udlejningsejendom eller udenlandsk indkomst er fristen 1. juli året efter (dvs. årsopgørelsen for 2022 skal være indberettet 1. maj og 1. juli 2023).

Dette er fristen for at komme med rettidige ændringer, og man har derefter selvangivet  med fuldt ansvar for at oplysningerne er korrekte. Og det gælder uanset, om man har indberettet aktivt, eller om man slet ikke har kigget på sin årsopgørelse.

Beregning af indtægter

Ovenstående check af årsopgørelsen er baseret på, at de indtægter, der skal beskattes, enten findes på skattemappen (løn, renter m.v.) eller at du kan oplyse om dem.

Ønsker du, at vi også beregner, hvad der skal betales skat af, og hvad der dermed skal indberettes, gør vi også gerne dette ud fra vores generelle priser (f.eks. ejendomsavance 3.900 kr., forældrekøbslejlighed 3.900 kr., opgørelse af skattepligt på udenlandsk indkomst efter timetakst m.v.)